Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord nedlegge. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

nedlegge som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) nedleggenedleggendenedlagt
Indikativ
1. Presens
jegnedlegger
dunedlegger
hannedlegger
vinedlegger
derenedlegger
denedlegger
8. Presens perfektum
jeghar nedlagt
duhar nedlagt
hanhar nedlagt
vihar nedlagt
derehar nedlagt
dehar nedlagt
2. Preteritum (Fortid)
jegnedla
dunedla
hannedla
vinedla
derenedla
denedla
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde nedlagt
duhadde nedlagt
hanhadde nedlagt
vihadde nedlagt
derehadde nedlagt
dehadde nedlagt
4a. Presens futurum
jegvil/skal nedlegge
duvil/skal nedlegge
hanvil/skal nedlegge
vivil/skal nedlegge
derevil/skal nedlegge
devil/skal nedlegge
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha nedlagt
duvil/skal ha nedlagt
hanvil/skal ha nedlagt
vivil/skal ha nedlagt
derevil/skal ha nedlagt
devil/skal ha nedlagt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle nedlegge
duville/skulle nedlegge
hanville/skulle nedlegge
viville/skulle nedlegge
dereville/skulle nedlegge
deville/skulle nedlegge
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha nedlagt
duville/skulle ha nedlagt
hanville/skulle ha nedlagt
viville/skulle ha nedlagt
dereville/skulle ha nedlagt
deville/skulle ha nedlagt
Imperativ
Bekreftende
dunedlegg
viLa oss nedlegge
derenedlegg
Nektende
duikke nedlegg! (nedlegg ikke)
dereikke nedlegg! (nedlegg ikke)