Norsk-Fransk oversettelse av oppdage

Oversettelse av ordet oppdage fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

oppdage på fransk

oppdage
nyheterverb révéler, dévoiler, déceler, faire ressortir
  oppdageverb découvrir, trouver, détecter
Synonymer for oppdage
Avledede ord av oppdage
Fler eksempler
1.Vi begynner å oppdage at det ikke trenger å være slik (som hos oss).
2.Da vil du nok oppdage hvor mange hanhunder det finnes i denne verden.
3.Det andre brukte måneder på ikke å oppdage, så Capablanca i et lynglimt !
4.Det er ille å måtte løpe efter trikken, men enda verre er det å komme seg ombord i en tilhenger, for så å oppdage at man har løpt efter feil trikk, sier en irritert trikkebruker til Aftenposten.
5.Det er vanskelig for foreldre å oppdage misbruk hvis det ikke blir mer åpenhet og mer kunnskaper om narkotika, sier moren.
6.Det er viktig å oppdage narkotikamisbruk på et tidlig tidspunkt, hevder en veileder for foreldre som i disse dager spres til alle landets kommuner.
7.Det siste tiårs opprustning på arbeidsmiljøområdet, samt utbyggingen av bedriftshelsetjenesten, har uten tvil gjort oss flinkere til å oppdage og hanskes med problemet.
8.Efter denne oversikten vil jeg avslutte med å si at jeg håper flere mennesker vil oppdage hvor fantastisk det er å beherske sporten i harmoni med naturen og naturkreftene.
9.For ikke å snakke om mitt eget felt, så vil NMR gjøre oss i stand til å oppdage svulster på noen få millimeters størrelse selv i dyptliggende deler av hjernen og ryggmargen.
10.Jeg glemmer aldri hvordan jeg strevde med disse flaskene, gjemte dem i sjøstøvler, i fryseboksen, over alt for at mannen min ikke skulle oppdage at jeg drakk.
11.Jeg synes det er interessant å legge merke til at man kan stikke hodet opp av skyttergravene og føre en saklig debatt, og oppdage at ens motstandere også kan komme med fornuftige oppfatninger.
12.Kvinner bør ha en samtale med legen både for å få en bred orientering om de piller de skal bruke, og for at legen skal kunne oppdage de få som absolutt ikke bør bruke ppiller.
13.Men det fikk man jo ikke mulighet til å oppdage med den skandaløse TVdekningen som vertslandet presterte, fyrer Ingrid løs.
14.Når det gjelder de psykiske problemene, er mitt inntrykk at vi dels mottar dem som er i ferd med å oppdage eller utvikle psykiske problemer, og dels dem som er kommet ut av behandlingssystemet og som føler seg hjemløse og utenfor.
15.Når man tar utgangspunkt i virksomheten for den grunnleggende forståelsen av mennesket, vil man oppdage at enkelte videnskaper er feilaktig institusjonalisert, noe som vanskeliggjør den totale forståelse av mennesket.
16.Om vi lærer oss å drømme, lærer vi oss kanskje å oppdage sannheten, kommenterte Kekule sin egen nedskrevne beretning om opplevelsen.
17.Skal man oppdage at det ligger en svenske i en grop, må man både oppdage at den finnes og så se ned i den.
18.Vel, jeg hadde jo selv valgt disse fagene, men det var leit å oppdage, efter at så mange krefter var satt inn, at ingen hadde bruk for meg.
19.Vi er oppmerksomme på at slike uhell kan oppstå, men det er vanskelig, eller nesten helt umulig å oppdage disse sprekkene hvis de ligger langt nede i bakken, sier Røed.
20.Vi hadde ment å lage en søndag med stor S og få alle Osloborgere til å oppdage Akershus.
21.Vi har et spesielt ansvar for alle som har anledning til å besøke museet ofte, og håper selvfølgelig at måten vi har utarbeidet utstillingen på vil inspirere til selv å oppdage og lære om de geologiske mysteriene.
22.Våre kontrollører er rutinerte nok til å oppdage det aller meste, sier han.
23.Å lykkes, vil si å oppdage at man har nådd et mål, at man får det til.
24.100 pesetas er verd vel fem kroner, så noe smertelig innhugg i julebudsjettet betyr det ikke å oppdage at du er blitt pålurt en spansk mynt, selv ikke når du mangler skrupler til å la den vandre videre.
25.Akkurat som Leif Eriksson oppdaget Amerika, tror jeg amerikanerne nå er klar til å oppdage Norge.
26.Aldri er mulighetene til å oppdage, eller gjenoppdage Oslo bedre enn akkurat nå.
27.Allikevel har jeg et fromt ønske om at det skal være mulig å oppdage et og annet forståelig mønster.
28.Apparatet kan bl.a. på et tidlig tidspunkt oppdage svulster og kreft i underlivet.
29.At vi ikke registrerte flere enn 47 saker, mener vi har sammenheng med at registreringsperioden var svært kort og at fenomenet kan være vanskelig å oppdage.
30.Bakteriene i den fordervede maten er ikke mulig å oppdage hverken ved smak, lukt eller ved utseende.
Liknende ord

 
 

oppdage som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) oppdageoppdagendeoppdaget
Indikativ
1. Presens
jegoppdager
duoppdager
hanoppdager
vioppdager
dereoppdager
deoppdager
8. Presens perfektum
jeghar oppdaget
duhar oppdaget
hanhar oppdaget
vihar oppdaget
derehar oppdaget
dehar oppdaget
2. Preteritum (Fortid)
jegoppdaget
duoppdaget
hanoppdaget
vioppdaget
dereoppdaget
deoppdaget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde oppdaget
duhadde oppdaget
hanhadde oppdaget
vihadde oppdaget
derehadde oppdaget
dehadde oppdaget
4a. Presens futurum
jegvil/skal oppdage
duvil/skal oppdage
hanvil/skal oppdage
vivil/skal oppdage
derevil/skal oppdage
devil/skal oppdage
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha oppdaget
duvil/skal ha oppdaget
hanvil/skal ha oppdaget
vivil/skal ha oppdaget
derevil/skal ha oppdaget
devil/skal ha oppdaget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle oppdage
duville/skulle oppdage
hanville/skulle oppdage
viville/skulle oppdage
dereville/skulle oppdage
deville/skulle oppdage
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha oppdaget
duville/skulle ha oppdaget
hanville/skulle ha oppdaget
viville/skulle ha oppdaget
dereville/skulle ha oppdaget
deville/skulle ha oppdaget
Imperativ
Bekreftende
duoppdag
viLa oss oppdage
dereoppdag
Nektende
duikke oppdag! (oppdag ikke)
dereikke oppdag! (oppdag ikke)
Dine siste søk