Norsk-Fransk oversettelse av opphøre

Oversettelse av ordet opphøre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

opphøre på fransk

opphøre
intransitivverb se terminer
  aktivitetverb cesser, arrêter, finir, mettre fin à
Synonymer for opphøre
Avledede ord av opphøre
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Maset" må ikke opphøre.
2.Det må opphøre når det blir for mye fiskeyngel i trålen, noe fiskerne også er enige i, sier Paulsen.
3.Kørner representerer en irregularitet som vi gjerne skulle se opphøre.
4.Mange av de påstandene som kom frem i Se & Hørs artikkel var direkte løgn, og gjør at mitt og Geir Olav Bøkestads samarbeide med de andre medlemmene sannsynligvis må opphøre.
5.Med utbyggingen i Søndre Nordstrand og økt innfart fra kommunene syd for Oslo, vil flyten i trafikken snart opphøre selv om alle veier forblir åpne, sier han.
6.Rogaland, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark har ikke gitt noen signaler om at støtten vil opphøre neste år, men organisasjonsleder Grønseth regner med at den vil bli redusert.
7.Som det nå står er ingen villig til å overta våre oppgaver, og en mengde tilbud vil opphøre.
8.Spørsmålet er foreløbig uaktuelt, fordi jeg ikke er blitt stilt overfor et slikt valg. aktuell, vil jo alle høyst begrunnede spekulasjoner opphøre ?
9.ARNE Jørgensen oppfatter sentralstyrets vedtak om at debatten om konstitueringen til landsstyret skal opphøre, og at intern partidebatt herefter bør skje i medlemsbladet Vårt Arbeid, som en reprimande.
10.Arbeiderpartiets alkoholpolitiske talsmann, Terje Granerud, har tidligere sagt at han godt kan tenke seg å stemme for at prøveordningen med stengte polforretninger på lørdager skal opphøre.
11.Arbeidsutvalget vil ha slutt på idretts og kulturforbindelser med SydAfrika, og mener at norsk handel med SydAfrika bør opphøre helt.
12.Bernhard Slettholm (kr.f.) gikk imot forslaget om at særomsorgen skal opphøre.
13.Blodplatetransfusjonen har hittil vært vellykket, og kan nå opphøre takket være oppdagelsen av den mikrobiske sopparten cyclosporin, som ble funnet ved en tilfeldighet på Hardangervidda.
14.Bompengeavgiften skal ifølge forslaget opphøre når anleggsarbeidene er ferdig om ca. 10 år.
15.Byråsjef Gunnar Orskau i Samferdselsdepartementet kunne i formiddag ikke si noe om når billetttillegget eventuelt skal opphøre.
16.Bønneskriftet som opprinnelig var undertegnet av 1256 personer, blant dem advokater, leger, journalister og kunstnere, ble overlevert til president Kenan Evren og nasjonalforsamlingen i mai. Det ble bedt om at tortur i fengslene måtte opphøre.
17.De ba om at forholdet måtte opphøre.
18.De forlangte at rettsforfølgelsen helt skulle opphøre - eller åpen prosess.
19.De skal opphøre som skoler fra 1985, og nedtrappingen er igang.
20.De som ønsker at den nåværende bekjennelsesplikt for tillitsvalgte ikke skal opphøre ser denne som en garanti mot at Kr.F. utvikler seg bort fra sitt utgangspunkt.
21.Debatten om konstitueringen til landsstyret skal opphøre i avisens spalter.
22.Den del av hans" propaganda som særlig tar sikte på legfolk eller ungdom må opphøre", het det i et skriv fra Sosialdepartementet.
23.Den direkte regulering av finansieringsformene factoring og leasing bør opphøre allerede fra 1. juli og avløses av indirekte regulering i form av krav om likviditetsreserver.
24.Den initiativdrepende progresjonen må opphøre.
25.Den neglisjerende holdningen overfor beboerne i Voksenlia må opphøre.
26.Den norske produksjonen vil trolig opphøre, heter det.
27.Den stoppen som har vært til nå, og som skulle opphøre denne uken, har ikke vært effektiv og bør i stedet forlenges med fire uker, mener fiskeprodusentene.
28.Den viste seg å ha vært liten, og Regjeringen overlot til Stortinget å avgjøre om ordningen skulle opphøre fra nyttår.
29.Denne lemfeldige bruk av skattepenger må opphøre, Fremskrittspartiet har derfor stemt imot bevilgninger til Club 7.
30.Dersom det blir bankstreik fra tirsdag, vil all valutaomsetning i det norske markedet opphøre.
Dine siste søk