Norsk-Fransk oversettelse av opplyse

Oversettelse av ordet opplyse fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

opplyse på fransk

opplyse
problemverb éclairer sur
Synonymer for opplyse
Avledede ord av opplyse
Anagram av opplyse
Fler eksempler
1.Jeg har ikke hatt noen formålsparagraf, men ser det slik at litteraturen skal rettlede og opplyse, gi livskunnskap og skjønnhetsglede.
2.Når utgangspunktet er galest..." kunne man være fristet til å sitere når Arbeiderbladet med sensasjonstyper 15 / 6 på 1. side kan opplyse at" Benkow skylder deg 4000 kroner", dersom han skal holde sitt skatteløfte fra 1981.
3.Som svar på Deres brev av 27 / 8 d.å. kan jeg opplyse at i ovennevnte sak har Overvåkingssentralen ikke vært i besittelse av materiale som man hadde grunn til å tro var innsamlet efter Oslo byretts dom 16. juni 1981.
4.Studio A" kommer om eftermiddagen, kunne Tusberg opplyse.
5.Av hensyn til selgeren ønsker jeg ikke å opplyse hvilken fabrikk det dreier seg om før avtalen er i havn, sier Oskar A. Munch.
6.Borregaard, som tradisjonelt har hatt godt samarbeide med Hydro, er tilfreds med den handel som er inngått, sier generaldirektør Sørhuus, som ikke vil opplyse hvilke pengesummer som inngår i handelen.
7.Da kan jeg opplyse at denne førsteside er hentet fra Arbeiderbladet sommeren 1981, tre måneder før regjeringen Harlem Brundtland gikk av, sa Johan J. Jakobsen.
8.Dessuten vil vi opplyse om arbeidsmarkedet.
9.Det er forøvrig første gang at Rut Tellefsen, som er fra Hommelvik i Trøndelag, skal medvirke i dette Stiklestadspillet, forteller Otto Homlung, som forøvrig kan opplyse at rollen som HelligOlav vil bli spilt av Per Frisch.
10.Det er uvant og vanskelig når henvendelser må gå via diplomater og ingen kanaler er åpne, innrømmer Kirkvaag, som ikke vil opplyse hva man har kommet til under granskning av denne saken.
11.En hall, eller gjerne bare en rimelig kunstisflate i første omgang, må være en realitet før vi igjen vil konsentrere oss om å rykke opp, sier Fjeldsgaard, som ellers kan opplyse at Djerv har klart å nedbetale sin gjeld med 400 000 kroner i løpet av halvannet år.
12.En ting er å opplyse om årsaker til brannene.
13.Forøvrig kan jeg opplyse at vi i Utenriksdepartementet aldri har merket oss noen spesiell interesse fra Treholts side for sensitive opplysninger vedrørende vårt eget land, NATO eller EFspørsmål, sa den greske utenriksminister i parlamentet onsdag.
14.Først skal jeg få opplyse at alle parter her på verftet samt arbeidstilsynet har vært enige om at her skal innledes en politimessig efterforskning, sa han.
15.Hvis man sammenligner med mobilkraner, er kontrollen på dette området nærmest lik null, kan overingeniør Eika opplyse.
16.I tilknytning til Aftenpostens oppslag om den polske dikteren Tadeusz Konwicki synes vi det er aktuelt å opplyse at vi starter en ny hørespillserie av nålevende polske forfattere til høsten.
17.Jeg kan derimot ikke opplyse noe om innholdet i redegjørelsen da det er et internt skriv mellom Regjeringsadvokaten og departementet, sier han.
18.Jeg kan opplyse om de navn vi har anbefalt, ikke om noe annet.
19.Kan du opplyse om hvor lenge Treholt har spionert ?
20.Med disse forbehold, kan jeg opplyse at tallene fra januar viser en nedgang på 470 nye registrerte forbrytelsessaker sammenlignet med januar ifjor.
21.Men serveringen er ingen luksusanretning, sier Tore Lahn, som kan opplyse at man ikke må kjøpe billett for å se forestillingen.
22.Og det kan gjerne skje at vi mottar flere i løpet av uken, eftersom fristen tøyes noen dager, sier Per Nymoen, som naturlig nok ikke kan opplyse hvilke personer som har søkt, men som nøyer seg med å konstatere at det blant de ni han hittil har mottatt, finnes flere som man hadde håpet ville melde sin interesse.
23.Og vi har ikke råd til å gi fra oss to poeng hjemme i den rekordjevne tetstriden med LSK, en fight som virkelig skjerper spillerne, sier Tor Jørgensen, som ellers kan opplyse at fire spillere nå har undertegnet nonamatørkontrakter med klubben.
24.Vi kunne bare opplyse at det ikke er noe i konsernet som tilsier en så rask utvikling.
25.Vi regner med å ta igjen ca. 500 i løpet av høsten, forteller administrerende direktør Helge Sandvig, som også kan opplyse at Harald A. Møller A / S faktisk tjente penger på å selge lite biler i denne perioden.
26.Vi valgte Mysore efter iherdig leting, kan Granada Television opplyse.
27.Vi vil ikke med dette erklære" krig" mot skoler utenfor forbundet, men det er på sin plass å opplyse folk om rene fakta.
28.Vi ønsker først og fremst å opplyse forbrukerne om at det kan være penger å spare dersom de forhører seg litt om prisene.
29.19åringen som fikk nytt hjerte og foreldrene hans har gitt legene på sykehuset forbud mot å opplyse noe om tilstanden eller andre forhold.
30.21. august er fristen for fylkene til å gi direktoratet oversikter over midler som ble brukt i tredje kvartal og opplyse om hvor mye penger de trenger for sin virksomhet resten av året.
Liknende ord

 
 

opplyse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) opplyseopplysendeopplyst
Indikativ
1. Presens
jegopplyser
duopplyser
hanopplyser
viopplyser
dereopplyser
deopplyser
8. Presens perfektum
jeghar opplyst
duhar opplyst
hanhar opplyst
vihar opplyst
derehar opplyst
dehar opplyst
2. Preteritum (Fortid)
jegopplyste
duopplyste
hanopplyste
viopplyste
dereopplyste
deopplyste
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde opplyst
duhadde opplyst
hanhadde opplyst
vihadde opplyst
derehadde opplyst
dehadde opplyst
4a. Presens futurum
jegvil/skal opplyse
duvil/skal opplyse
hanvil/skal opplyse
vivil/skal opplyse
derevil/skal opplyse
devil/skal opplyse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha opplyst
duvil/skal ha opplyst
hanvil/skal ha opplyst
vivil/skal ha opplyst
derevil/skal ha opplyst
devil/skal ha opplyst
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle opplyse
duville/skulle opplyse
hanville/skulle opplyse
viville/skulle opplyse
dereville/skulle opplyse
deville/skulle opplyse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha opplyst
duville/skulle ha opplyst
hanville/skulle ha opplyst
viville/skulle ha opplyst
dereville/skulle ha opplyst
deville/skulle ha opplyst
Imperativ
Bekreftende
duopplys
viLa oss opplyse
dereopplys
Nektende
duikke opplys! (opplys ikke)
dereikke opplys! (opplys ikke)
Dine siste søk