Norsk-Fransk oversettelse av ordre

Oversettelse av ordet ordre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ordre på fransk

ordre
stegsubst. consigne [f], instructions [fp]
  varersubst. commande [f]
  politisubst. mandat [m]
  militærsksubst. ordre [m]
  befalingsubst. commandement [m], ordre [m], ordonnance [f], mandat [m]
Synonymer for ordre
Avledede ord av ordre
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Japan gir ordre, Pinochet adlyder.
2.Kanskje ikke noe rart at norske avdelinger som ikke hadde fått ordre om at det var krig og bare å brenne løs, lot seg avvæpne av tyske fallskjermjegere.
3.Legen henviste til Nürnbergprosessen og prinsippet om at man ikke er tvunget til å lyde ordre dersom man finner disse uriktige.
4.Ville ikke europeerne og andre i hele verden flytte til Amerika hvis jeg ga ordre om det ?
5.(NTBReuterAFP) President Ronald Reagan ga idag ordre om at de 1 800 marinesoldatene som tjenestegjorde i den fredsbevarende styrken i Beirut skal tilbake i normal tjeneste i Middelhavet.
6.(UPI) President Ronald Reagan ga tirsdag ordre om at de amerikanske soldatene i den flernasjonale fredsstyrken skal trekkes ut av stillingene ved flyplassen i Beirut. tilbaketrekningen skal skje etappevis ved flyplassen i Beirut.
7.Det er USA som har gitt ordre om angrepene.
8.Det var mens vi lå for anker i Salernobukten om eftermiddagen 20. januar 1944 at vår flotilje fikk ordre om å gå nordover til ukjent bestemmelsessted, forteller Ragnar Wiik, og viser oss kartet.
9.Har han fått ordre om å gå stillere i dørene herefter ?
10.I forretningslivet lærte jeg at man skulle være forsiktig med å gi folk ordre om å gjøre noe, fordi chansene for at de ville iverksette ordren var store.
11.Ikke før har vi mottatt en ordre, så har det ringt igjen, sier han.
12.Jeg kan ikke angre at jeg handlet efter noe som jeg opplevet som høyere ordre.
13.Kalvebrissel, nyrer og lever har jeg hatt stående ordre på i halvannet år, og tilsammen har jeg vel fått inn fem kilo.
14.Men vi er ikke i krig, og soldatene har streng ordre om bare å skyte i selvforsvar, sier oberstløytnant Evert Dahlen til Aftenposter.
15.Min klient utførte sitt arbeide efter ordre fra en løytnant.
16.Mineeksplosjonene i Rødehavet har skapt stor redsel for kanaltrafikken i Egypt, og alle egyptiske instanser har fått ordre om å gjøre en ekstra innsats.
17.Nå vil vi gjerne minne om at alle avdelinger iår har fått ordre om å følge den faste håndhevelsespraksis når det gjelder ordensforstyrrelser, russ eller ikke.
18.Når en soldat gjør noe, regner alle med at han har fått ordre om å gjøre det.
19.Politiet sa de hadde ordre om å stoppe alle utlendinger som prøvde å komme seg inn i bygningen, sier Medvedev.
20.Selvfølgelig tar jeg imot ordre, selv om det iblant passer dårlig.
21.Skipssjefen må ha en stående ordre om å slå til så kraftig man kan, hvis kontakt oppnås.
22.Vi aksepterer oppsigelsene, og er fornøyde med de tiltak som skal treffes for å sikre oss ordre utenfor konsernet.
23.Vi skal bli verdensmestere i bjelkeprofiler, og vi mener at sveiseanlegget har så stor konkurransekraft at vi også kan få ordre på stålstrukturer til større industribygg, sier Hauknes.
24.Vi venter nå på rederiets ordre, sier Bjarne Sundøy.
25.350 000tonneren" Berge Pioneer" venter på ordre til å gå inn og laste ca. 235 000 tonn olje i Ras Tanura.
26.50 kvinnelige funksjonærer ved den statlige iranske Mellibankens filial i Londons City nekter å efterkomme en ordre fra mullahene i Teheran om å bære skaut, ha langermede bluser og bare bruke diskret sminke på arbeidsplassen.
27.A / S BERGENS Mekaniske Verksteder - maskinfabrikken, har fått en ordre på 15 diesel hjelpemotorer til en samlet verdi av 25 millioner kroner.
28.Abrams sa at dødsfallene ikke skyldes ordre fra myndighetene, men at regjeringen er for svak til å kontrollere hæren.
29.Aksjonen mot byrået kommer etpar måneder efter at en av dets redaktører, Radwan Abu Ayyash, fikk ordre om ikke å bevege seg ut av sin hjemby Ramallah på seks måneder.
30.Aktor la som nevnt ned påstand om lovens maksimumsstraff, idet han henviste til at Riksadvokaten som tiltalen er utferdiget efter ordre fra, hadde bedt ham overveie denne påstand.
Dine siste søk