Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord overforsikre. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

overforsikre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) overforsikreoverforsikrendeoverforsikret
Indikativ
1. Presens
jegoverforsikrer
duoverforsikrer
hanoverforsikrer
vioverforsikrer
dereoverforsikrer
deoverforsikrer
8. Presens perfektum
jeghar overforsikret
duhar overforsikret
hanhar overforsikret
vihar overforsikret
derehar overforsikret
dehar overforsikret
2. Preteritum (Fortid)
jegoverforsikret
duoverforsikret
hanoverforsikret
vioverforsikret
dereoverforsikret
deoverforsikret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde overforsikret
duhadde overforsikret
hanhadde overforsikret
vihadde overforsikret
derehadde overforsikret
dehadde overforsikret
4a. Presens futurum
jegvil/skal overforsikre
duvil/skal overforsikre
hanvil/skal overforsikre
vivil/skal overforsikre
derevil/skal overforsikre
devil/skal overforsikre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha overforsikret
duvil/skal ha overforsikret
hanvil/skal ha overforsikret
vivil/skal ha overforsikret
derevil/skal ha overforsikret
devil/skal ha overforsikret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle overforsikre
duville/skulle overforsikre
hanville/skulle overforsikre
viville/skulle overforsikre
dereville/skulle overforsikre
deville/skulle overforsikre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha overforsikret
duville/skulle ha overforsikret
hanville/skulle ha overforsikret
viville/skulle ha overforsikret
dereville/skulle ha overforsikret
deville/skulle ha overforsikret
Imperativ
Bekreftende
duoverforsikr
viLa oss overforsikre
dereoverforsikr
Nektende
duikke overforsikr! (overforsikr ikke)
dereikke overforsikr! (overforsikr ikke)