Norsk-Fransk oversettelse av parafere

Oversettelse av ordet parafere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

parafere på fransk

parafere
dokumentverb parafer
Synonymer for parafere
Liknende ord

 
 

parafere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) parafereparaferendeparafert
Indikativ
1. Presens
jegparaferer
duparaferer
hanparaferer
viparaferer
dereparaferer
deparaferer
8. Presens perfektum
jeghar parafert
duhar parafert
hanhar parafert
vihar parafert
derehar parafert
dehar parafert
2. Preteritum (Fortid)
jegparaferte
duparaferte
hanparaferte
viparaferte
dereparaferte
deparaferte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde parafert
duhadde parafert
hanhadde parafert
vihadde parafert
derehadde parafert
dehadde parafert
4a. Presens futurum
jegvil/skal parafere
duvil/skal parafere
hanvil/skal parafere
vivil/skal parafere
derevil/skal parafere
devil/skal parafere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha parafert
duvil/skal ha parafert
hanvil/skal ha parafert
vivil/skal ha parafert
derevil/skal ha parafert
devil/skal ha parafert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle parafere
duville/skulle parafere
hanville/skulle parafere
viville/skulle parafere
dereville/skulle parafere
deville/skulle parafere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha parafert
duville/skulle ha parafert
hanville/skulle ha parafert
viville/skulle ha parafert
dereville/skulle ha parafert
deville/skulle ha parafert
Imperativ
Bekreftende
duparafer
viLa oss parafere
dereparafer
Nektende
duikke parafer! (parafer ikke)
dereikke parafer! (parafer ikke)
Dine siste søk