Norsk-Fransk oversettelse av ruske

Oversettelse av ordet ruske fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ruske på fransk

ruske
kjenslerverb secouer
  rørelseverb cahoter, branler, agiter, secouer légèrement
Synonymer for ruske
Anagram av ruske
Fler eksempler
1.Jeg er overbevist om at hvis Malerisamlingen makter å bevise sin levedyktighet ved å ruske litt mer i både vår hverdags og helgefølelser, så vil de nødvendige midler bli stilt til rådighet.
2.Dette kan bidra til å ruske opp i fylkesbyråkratiet og gi en avklaring i spørsmålet om utslippstillatelse for Straumekloakken, melder Lofotposten.
3.Enkelte iakttagere mener at det i visse tilfeller dreier seg om klare forsøk på å" ruske opp" i tingenes lokale tilstand ved å hente folk utenfra.
4.Hele systemet virker håpløst, og det er på tide å ruske opp i det, sier hun.
5.Ikke minst er pressen i USA trolig den mest våkne i verden når det gjelder å ruske opp i slike utvekster.
6.Kommunen kjøpte fortet av staten i 1937, men det var først for fire år siden, i forbindelse med 75årsfeiringen av unionsoppløsningen, at man begynte å" ruske" litt opp i stedet.
7.De tre skuespillerne i bilen lar uanfektet vinden ruske i håret og ser ut som de elsker å bile slik.
8.Det er nødvendig for Gorbatsjov å ha et nært og godt samarbeide med de tre nye fullverdige medlemmene hvis han skal lykkes i sitt forsøk på å ruske liv i det søvngjengeraktige sovjetsamfunnet.
9.Disiplinærkomiteen begynte imidlertid å ruske opp blant kriminelle kaderbarn allerede for to år siden.
10.Likevel har Gorbatsjov alt nå vist en utvetydig vilje til å ruske opp i Sovjetøkonomien, blant annet ved å utfordre det sentrale planleggingsbyråkratiet.
11.Søndagens 80årsjubilant Haakon Lie vil mest av alt" ruske opp" i det hans blod først og fremst banker for, Arbeiderpartiet.
Liknende ord

 
 

ruske som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) ruskeruskenderusket
Indikativ
1. Presens
jegrusker
durusker
hanrusker
virusker
dererusker
derusker
8. Presens perfektum
jeghar rusket
duhar rusket
hanhar rusket
vihar rusket
derehar rusket
dehar rusket
2. Preteritum (Fortid)
jegrusket
durusket
hanrusket
virusket
dererusket
derusket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde rusket
duhadde rusket
hanhadde rusket
vihadde rusket
derehadde rusket
dehadde rusket
4a. Presens futurum
jegvil/skal ruske
duvil/skal ruske
hanvil/skal ruske
vivil/skal ruske
derevil/skal ruske
devil/skal ruske
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha rusket
duvil/skal ha rusket
hanvil/skal ha rusket
vivil/skal ha rusket
derevil/skal ha rusket
devil/skal ha rusket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ruske
duville/skulle ruske
hanville/skulle ruske
viville/skulle ruske
dereville/skulle ruske
deville/skulle ruske
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha rusket
duville/skulle ha rusket
hanville/skulle ha rusket
viville/skulle ha rusket
dereville/skulle ha rusket
deville/skulle ha rusket
Imperativ
Bekreftende
durusk
viLa oss ruske
dererusk
Nektende
duikke rusk! (rusk ikke)
dereikke rusk! (rusk ikke)
Dine siste søk