Norsk-Fransk oversettelse av søppel

Oversettelse av ordet søppel fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

søppel på fransk

søppel
husholdningsavfallsubst. déchets [mp], ordures [fp], détritus [m]
Synonymer for søppel
Avledede ord av søppel
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For noe søppel !", lød det fra tribunen bak oss, og man skulle være en sann elsker av fotball i sin alminnelighet og den engelske utgaven i særdeleshet dersom man kunne stampe motargumentene opp av bakken sånn rent umiddelbart.
2.Anlegget skal kunne ta unna søppel fra 30 00040 000 personer i første omgang.
3.Der blir du vekket om morgenen av en båt som drar rundt og selger ferske rundstykker og aviser ; samtidig tar de imot søppel.
4.Dersom jeg må levere søppel til kommunen og betale 600 kroner for det, må kommunen betale meg for de tapte verdier" søppelet" har for meg, sier Per Moen til Aftenposten.
5.Dersom man har mer avfall og søppel enn det som går opp i de 52 sekkene, er det fortsatt renovasjonsfolkene som avgjør om de vil ta med seg avfallet.
6.Dessuten er innholdet i flere av bildene efter mitt syn rent søppel, slik at Høgetveits utsagn er dekkende for det stoff det henvises til, sa Tungesvik.
7.Dessuten fungerer urnene som oppsamlingssted for alskens søppel.
8.Det er nå innført strenge restriksjoner hva angår å slenge fra seg søppel, matrester eller tomhylser.
9.Det er vel og bra med gratis tømming av søppel på Grønmo under Ruskenaksjonen, men hva med oss som ikke har noen muligheter for transport ? spør en mann fra Manglerud.
10.Det var svært meget søppel i nordlige del av Den engelske kanal og mye olje i havnene på Kanariøyene, ellers så vi lite forurensning av havet på den over to måneder lange turen over NordAtlanteren.
11.Hele artikkelen er rent søppel, artikkelforfatteren vet ikke hva han snakker om, sier vedkommende.
12.Men vel å merke - hundeskitten var i mindretall, det var de tobentes allehånde søppel som lå igjen da sneen slapp taket.
13.Mye søppel i gatene, rapporterer de.
14.Rent søppel.
15.Søppel !
16.Vi kjefter på rampeungene og plukker søppel for det meste.
17.Vi sender ut lag for å hente søppel vi ikke får med ellers.
18.15 tonn søppel pr. time er det dimensjonert for.
19.260 pappcontainere for søppel er Norpapps gave, utplassering og tømming to ganger daglig er bidraget fra byens renovasjonsvesen.
20.Alle blir oppfordret til å samle søppel og skrot på sin vei.
21.Alle er ifølge vedtektene pliktig til å levere søppel og betale for det.
22.Anlegget skal ta hånd om søppel fra hele Romerike om de 14 kommuner enes om et samarbeide og vil gi like mye energi som den siste utbygging av Rånåsfossen i Glomma.
23.Annet søppel kan lett leveres på fyllplassen - antagelig i en hvilken som helst emballasje.
24.Antall bortkjørte billass med søppel og skrot er blitt færre år for år, og god organisering av ryddearbeidet, kombinert med holdningsskapende opplysningskampanjer, har langt på vei gitt den ønskede effekt uten noen sjokkbelastning på kommunekassen.
25.Avstanden fra søppelkassene til vei skal være maksimum 10 meter og det skal ikke finnes trapper på den vei renovasjonsarbeiderne skal frakte søppel.
26.Bonde Per Moen har aldri levert søppel til Fræna kommune.
27.Brannene - alle i Sandnes sentrum - har trolig oppstått ved at den 24 år gamle kvinnen har tent på søppel og andre brennbare gjenstander som sto tett opp til husveggene.
28.Byggingen av en energisentral med forbrenningsanlegg for søppel vil ialt koste nærmere 200 millioner kroner.
29.Bærums søppel kan volde kommunestyret stort bry til høsten.
30.Containerne fylles, som her på gamle Enebakkvei, av både husholdningsavfall, jernskrap og søppel efter boligoppussing.
Dine siste søk