Norsk-Fransk oversettelse av samtykke til

Oversettelse av ordet samtykke til fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

samtykke til på fransk

samtykke til
generellverb approuver
  oppførendeverb approuver, penser le plus grand bien de
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For øyeblikket har jordmorutdannelsen fått en liten pause i og med at vi har fått departementets samtykke til å sløyfe januarkullet i 1985.
2.I 11 år har Folketinget mer eller mindre gitt samtykke til livet og virksomheten i Christiania.
3.Jeg benekter at Piotrowski noen gang har sagt at en viseminister har gitt sitt samtykke til Popieluszkos mulige død, sa Pekala.
4.7 (198384) om samtykke til statsregulering for utbygging av Jostedalsvassdraget, vil ikke det mest logiske være å avblåse / utsette Jostedalsutbyggingen og heller satse på energiøkonomiseringstiltak ?
5.Av og til og motvillig har jeg vært nødt til å gi mitt samtykke til trykning av forkortede versjoner, f. eks. i Expressen (opplag 500 000 ekspl.).
6.Bobestyrer Roll fikk omsider Johan Rekstens samtykke til at taushetsplikten for New Yorkadvokatene Asbjørn Lunde og Henry Sherman oppheves.
7.Bydelsutvalget gav sitt endelige samtykke til planteplanen så sent som i forrige måned, det ville derfor være leit om alt arbeidet ble forgjeves.
8.Bystyret ber Kommunal og arbeidsdepartementet gi samtykke til de nødvendige ekspropriasjoner og til forhåndstiltredelse efter ekspropriasjonslovgivningen.
9.De syv konfirmantene som alle har foreldrenes samtykke til å kjøre trailsykkel - har forlengst beveget seg ut i kveldsmørket for å" traile".
10.Departementet kan samtykke til at andelen økes til 25 prosent.
11.Derimot var det ikke søkt eller gitt samtykke til at opplysninger skulle bearbeides utenfor Sverige.
12.FORUS.BP Petroleum Development Ltd., Norway, har fått samtykke efter etableringsloven til å bygge et nytt administrasjonsbygg på Forus.Selskapet fikk samtidig samtykke til midlertidig leie av kontorlokaler i Nedre Holmegate 30 i Stavanger.
13.Frelsesarmeens ledelse har behandlet saken og sier i en uttalelse at man gir samtykke til at kristenfolket, representert ved Kristelig Kringkastingslag, er med på slike forsøk.
14.Han bekrefter samtidig at nærradioene har TONOs samtykke til å spille de musikkverk som TONO forvalter også efter 1. januar 1985.
15.Han har imidlertid gitt samtykke til å offentliggjøre mesteparten av et notat der bankens administrasjon beskriver overfor styret den vanskelige situasjon verkstedindustrien er inne i.
16.Hans familie hadde gitt sitt samtykke til transplantasjonen.
17.I den siste saken søknad fra Norsk Hydro om samtykke til å bygge rørtransportsystem fra Osebergfeltet til Sture i Øygarden kommune, Hordaland, avga styret en uttalelse til Kommunaldepartementet.
18.I et brev til avisen har vi imidlertid gitt beskjed om at dersom det blir søkt påny om konsesjon for et utstyr som er godkjent, vil en slik konsesjonssøknad bli innvilget av oss under forutsetning av at de som skal avlyttes gir sitt samtykke til at det kan skje.
19.I tillegg til den enorme samling av aktstykker og stensilerte dokumenter i folioformat, hadde jeg fått utvirket samtykke til å kjøpe 64 filmruller som skulle mikrokopieres av Max Planckinstituttet i Göttingen.
20.Ifølge det nye lovutkastet vil enslige kvinner få rett til selvbestemt abort, mens gifte kvinner også må ha mannens samtykke til inngrepet.
21.Ifølge tiltalte var det bare snakk om at en viseminister hadde uttalt at prestens aktivitet burde avbrytes, noe han oppfattet som samtykke til" en illegal aksjon".
22.Informerte kilder ved FNhovedkvarteret i New York ga uttrykk for at Syria må ha gitt i det minste stilltiende samtykke til forhandlingene.
23.Juryen ville imidlertid ikke være med på at drapet skjedde som en følge av Mai Britt Olsens samtykke til å dø.
24.Kjøbenhavns Handelsbank har fått den svenske regjerings samtykke til å åpne et representasjonskontor i Stockholm.
25.Kongen, som er flystevnets høye beskytter, hadde gitt samtykke til at Norsk Aero Klub og Oslo Ballongklubb for første gang skulle få stige til værs fra de kongelige enemerker i sentrum.
26.Låste dører fikk både min forsvarer og andre erfare, og retten fortsatte uten mitt samtykke til forsvarerskiftet som fant sted, før straffeutmålingsprosedyren.
27.Macmillan ventes å få Eisenhowers samtykke til" uttynningsplan".
28.Men Lenkiewicz nekter - loven sier bare at det må ordnes med passende tiltak for avdøde, og Diogenes gav sitt samtykke til å bli brukt som brevpresse før han døde, sier kunstneren.
29.Mobil tok" forbehold om samtykke til avtalen fra hovedledelsen i Mobil Corporationss.
30.Og da holder det ikke bare med å gi sitt samtykke til en slik målsetning ; det må skapes forutsetninger som gjør den realistisk også.
Dine siste søk