Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord samvær. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Det vil være av stor betydning for kommende generasjoner at de gjennom slektshistorie og personlig samvær knytter bånd mellom generasjonene.
2.En gang i uken har jeg kuttet ut enhver form for sysselsetting og sosialt samvær og spent sikkerhetsbeltet i sofakroken og sett og lyttet med både kropp og sjel.
3.Kvinner i samvær og samhandling" er tittelen på kvinnekurset som Nansenskolen på Lillehammer inviterer til fra 7. til 12. mai. Fellesskap mellom kvinner i arbeidsliv, organisasjoner, lokalsamfunn og privatliv har særlig opptatt kvinneforskere i de senere år.
4.Nordmenn flest vil høre om seg selv i samvær med og i intervjuer av fremmede.
5.Den største forskjellen mellom mors og fars samvær med barn er at mor stort sett er tilgjengelig, sier Agnes Andenæs.
6.Det sosiale samvær, ikke minst de vietnamesiske kvinnene imellom, har vært vel så viktig som kokingen, forteller Berit Pessl.
7.Du har lagt vekt på sosiale samvær og kontakt med lokalmiljøet også utover det tradisjonelle menighetsarbeidet ? !
8.En støttekontakts oppgave er å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg gjennom samvær og aktiviteter.
9.Foreningsliv og andre sosiale samvær er viktig på et sted som Vålerengen.
10.Foruten de sosiale samvær i foreninger og lag, er det blitt adskillige husbesøk og sykebesøk.
11.Ofte vil gjøremål som hun forbinder med hygge og samvær, av ham oppfattes som ren plikt.
12.Samvær med barn og unge er en av de beste litterære og sproglige impulser jeg har, sier forfatteren.
13.Vi er 20 medlemmer nå, men vi kunne gjerne være dobbelt så mange, sier Vera Grønlund, som kan love hyggelig sosialt samvær i tillegg til den sanglige utfoldelse.
14.Vi mener" Vi vil, vi kan !" er et uvanlig og eksepsjonelt musikkprogram som åpent og ærlig viser funksjonshemmede barn med stimulerende ideer i samvær med andre.
15.Vi romantiserer fremdeles det gamle grannelaget i bondesamfunnet, hvor reglene for samvær var klare og entydige.
16.Aftenposten hadde fått nybygg og nytt maskinutstyr, men Huitfeldt så at vi manglet et organ for kollegialt samvær, sier den eldste idag i rekken av formenn, tidligere sjefredaktør Einar Diesen.
17.Aktivisering og samvær med barn blir også behandlet.
18.At foreldrene forandrer seg, gjør barna redde og utrygge på en tid som burde preges av samvær og kjærlighet.
19.Barnehaven skal primært la barna skaffe seg positive erfaringer i samvær med andre barn og voksne.
20.Bildenes tilfeldige og kontaktløse samvær, passive betraktere, opptatt av det som ligger bortenfor, men uten egentlig interesse for hverandre - for hva som finnes mellom dem.
21.Bispemøtet i Trondheim før påske fremmet en rekke forslag til videre overveielse som blant annet innbefatter en mer omfattende kursing i praktisk prestearbeide, regelmessig samvær mellom biskopen og prestespirene, veiledning og oppfølging både før og efter at presten er ordinert og en utvidet praksisperiode i menighetene.
22.Bridge er intellektuelt utviklende og gir samtidig sosialt samvær.
23.Byer folk søker til fordi atmosfære og rytme harmonerer med menneskelige behov for samvær og opplevelser.
24.Da kan vi med god samvittighet la våre egne interesser være utgangspunktet for hyppigere samvær med barn.
25.Da synes altså norske foreldre at fjernsynet er ti ganger viktigere enn samvær med barna.
26.De går forbi hverandre, rundt hverandre, bundet til det samvær, de former som deres forhold har fått.
27.De har sosialt samvær med venner i nabolaget.
28.De mente at oppfølgingen burde prioriteres i langt større grad enn tilfellet er idag, og efter lyste en" fadderskapsordning", møter og samvær med tidligere skadede, som kunne gi råd og veiledning i dens vanskelige tiden efter utskrivningen.
29.De tar selv rengjøring av rommene, de lager aftensmat, vasker klær, sørger for den personlige hygiene og deltar i hyggelige samvær med de kvinnelige studentene i huset.
30.De tyr da heller til lesestoff, kurser, samvær med andre, sport eller hobbyer.