Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord sanksjonere. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

sanksjonere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sanksjoneresanksjonerendesanksjonert
Indikativ
1. Presens
jegsanksjonerer
dusanksjonerer
hansanksjonerer
visanksjonerer
deresanksjonerer
desanksjonerer
8. Presens perfektum
jeghar sanksjonert
duhar sanksjonert
hanhar sanksjonert
vihar sanksjonert
derehar sanksjonert
dehar sanksjonert
2. Preteritum (Fortid)
jegsanksjonerte
dusanksjonerte
hansanksjonerte
visanksjonerte
deresanksjonerte
desanksjonerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sanksjonert
duhadde sanksjonert
hanhadde sanksjonert
vihadde sanksjonert
derehadde sanksjonert
dehadde sanksjonert
4a. Presens futurum
jegvil/skal sanksjonere
duvil/skal sanksjonere
hanvil/skal sanksjonere
vivil/skal sanksjonere
derevil/skal sanksjonere
devil/skal sanksjonere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sanksjonert
duvil/skal ha sanksjonert
hanvil/skal ha sanksjonert
vivil/skal ha sanksjonert
derevil/skal ha sanksjonert
devil/skal ha sanksjonert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sanksjonere
duville/skulle sanksjonere
hanville/skulle sanksjonere
viville/skulle sanksjonere
dereville/skulle sanksjonere
deville/skulle sanksjonere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sanksjonert
duville/skulle ha sanksjonert
hanville/skulle ha sanksjonert
viville/skulle ha sanksjonert
dereville/skulle ha sanksjonert
deville/skulle ha sanksjonert
Imperativ
Bekreftende
dusanksjoner
viLa oss sanksjonere
deresanksjoner
Nektende
duikke sanksjoner! (sanksjoner ikke)
dereikke sanksjoner! (sanksjoner ikke)