Norsk-Fransk oversettelse av sanne.

Du prøvde å oversette søkeordet sanne fra Norsk til Fransk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord

 
 

sanne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sannesannendesannet
Indikativ
1. Presens
jegsanner
dusanner
hansanner
visanner
deresanner
desanner
8. Presens perfektum
jeghar sannet
duhar sannet
hanhar sannet
vihar sannet
derehar sannet
dehar sannet
2. Preteritum (Fortid)
jegsannet
dusannet
hansannet
visannet
deresannet
desannet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sannet
duhadde sannet
hanhadde sannet
vihadde sannet
derehadde sannet
dehadde sannet
4a. Presens futurum
jegvil/skal sanne
duvil/skal sanne
hanvil/skal sanne
vivil/skal sanne
derevil/skal sanne
devil/skal sanne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sannet
duvil/skal ha sannet
hanvil/skal ha sannet
vivil/skal ha sannet
derevil/skal ha sannet
devil/skal ha sannet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sanne
duville/skulle sanne
hanville/skulle sanne
viville/skulle sanne
dereville/skulle sanne
deville/skulle sanne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sannet
duville/skulle ha sannet
hanville/skulle ha sannet
viville/skulle ha sannet
dereville/skulle ha sannet
deville/skulle ha sannet
Imperativ
Bekreftende
dusann
viLa oss sanne
deresann
Nektende
duikke sann! (sann ikke)
dereikke sann! (sann ikke)