Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord si ja til. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Konfirmasjon" betyr bekreftelse, en bekreftelse på at dåpen står ved makt, en bekreftelse på at man vil si ja til sin kirke, kirken som Guds hus og kirken som Guds folk underveis.
2.Stortinget må si ja til frys i høst !
3.Da leste jeg i en avis at Arbeiderpartiregjeringen hadde tenkt å si ja til NATOs mellomdistanseraketter i Europa.
4.Det skal være et åpent tilbud til alle avisene i et forsøksområde, men ikke et vilkår at alle må si ja til å være med, fremholdt Langslet.
5.Er vi villige til å si ja til fremtiden ? var fremtidsforsker Per Benteruds avsluttende spørsmål.
6.Et positivt utspill fra Norge - det vil si ja til forlengelse, bør være basert på ihvertfall omrisset av en langsiktig løsning, sier Hauge.
7.I konfirmasjonen bekreftes dåpens løfte om at Gud vil være Gud og far for sine, sa biskopen i sin tale til konfirmantene før de sammen med menigheten fornyet dåpsakten ved å si ja til forsakelsen og troen.
8.Ja, hans sekretær gikk over i en annen stilling, jeg ble spurt om jeg var interessert, og det var ikke vanskelig å si ja til et slikt tilbud.
9.Personlig ville jeg ikke vært i tvil om å si ja til MMRvaksinen hvis jeg hadde småbarn, fortsetter Aagenæs.
10.Vil De bruke disse norske reklamesendingene som et argument for å overbevise Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om at disse partiene også bør si ja til reklame ?
11.Andre igjen mente hendelsesforløpet den siste tiden har vært så innfløkt og forvirrende at det var vanskelig å si ja til den ene part og nei til den andre.
12.Anne Enger Lahnstein vil forsvare og forklare Regjeringens handlinger, men" ikke nikke og si ja til alt".
13.Arbeiderpartiets gruppeleder, Thorvald Stoltenberg, sier til Aftenposten at Arbeiderpartiets gruppe har bestemt seg for å si ja til NOROLs planer.
14.At ingen representant skal tvinges til å stemme mot sin overbevisning, og at avstemningstema ikke samtidig skal inneholde flere spørsmål dersom en representant ønsker å si ja til det ene og nei til det andre.
15.Bondevik beklager imidlertid at LVF forutsetter at den lokale kirke skal si ja til misjonsinnsats på stedet før LVF selv kan gå inn i prosjektet.
16.Bondevik sendte også i sin tid en oppfordring til partiets kommunestyre og fylkestinggrupper om å si ja til den sentrale avtale som Norske Kommuners Sentralforbund og Lægeforeningen hadde forhandlet seg frem til.
17.Da vil nemlig partiets landsstyre si ja til å satse på et regjeringssamarbeide med Arbeiderpartiet dersom valgresultatet neste høst tilsier det.
18.Den nye fylkesformann i Oslo Kr.F., statsråd Kåre Kristiansen, har efter hva Aftenposten erfarer rådet bystyregruppen til å si ja til Osloavtalen.
19.Derfor kan vi si ja til NATO som det beste forsvar for fred i frihet.
20.Dersom det går i orden, håper Hansen at Grødahl vil si ja til denne jobben.
21.Det er ventet at Regjeringen vil si ja til å utløse et større beløp til ekstraordinære sysselsettingstiltak i kommunal regi.
22.Det gjorde det lettere for meg å si ja til oppgaven.
23.Det mest sentrale krav i aksjonene var at Norge nå må si ja til frys i FN og i NATO, for på den måten å bidra til å stanse kapprustningen.
24.Det må han hvis han skal si ja til årets norske seriemester.
25.Det var det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) som på sin kongress under de olymiske leker i Los Angeles besluttet å si ja til disse ideene.
26.Det viser seg vanskelig å finne et egnet sted som de folkevalgte kan si ja til.
27.Efter det Aftenposten får opplyst er det under forberedelse ny sak som skal fremmes i bygningsrådet, om at Oslo likevel skal si ja til egen stadfestelse.
28.Får han nei derifra har han muligheten til å si ja til tilbud fra eventuelle andre klubber som måtte være interessert.
29.Gjentatte ganger de siste månedene har Osloregjeringen sagt at tiden nærmer seg da britene må si ja til Sleipnergassen dersom Norge ikke skal la den bli liggende under Nordsjøen inntil videre, og heller satse på produksjon av andre olje og gassfelter.
30.Han går til frontalangrep på Høyres standpunkt om å si ja til utenlandsk banketablering i Norge.