Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord sinke. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

sinke som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sinkesinkendesinket
Indikativ
1. Presens
jegsinker
dusinker
hansinker
visinker
deresinker
desinker
8. Presens perfektum
jeghar sinket
duhar sinket
hanhar sinket
vihar sinket
derehar sinket
dehar sinket
2. Preteritum (Fortid)
jegsinket
dusinket
hansinket
visinket
deresinket
desinket
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sinket
duhadde sinket
hanhadde sinket
vihadde sinket
derehadde sinket
dehadde sinket
4a. Presens futurum
jegvil/skal sinke
duvil/skal sinke
hanvil/skal sinke
vivil/skal sinke
derevil/skal sinke
devil/skal sinke
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sinket
duvil/skal ha sinket
hanvil/skal ha sinket
vivil/skal ha sinket
derevil/skal ha sinket
devil/skal ha sinket
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sinke
duville/skulle sinke
hanville/skulle sinke
viville/skulle sinke
dereville/skulle sinke
deville/skulle sinke
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sinket
duville/skulle ha sinket
hanville/skulle ha sinket
viville/skulle ha sinket
dereville/skulle ha sinket
deville/skulle ha sinket
Imperativ
Bekreftende
dusink
viLa oss sinke
deresink
Nektende
duikke sink! (sink ikke)
dereikke sink! (sink ikke)