Norsk-Fransk oversettelse av skildre

Oversettelse av ordet skildre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skildre på fransk

skildre
generellverb tracer
  beskrivningverb décrire, représenter, dépeindre
  historieverb dépeindre
  karakterisereverb caractériser, décrire, définir, dépeindre
Synonymer for skildre
Fler eksempler
1.Dernæst maa jeg ogsaa protestere, naar Du for at skildre den ægteskabelige Eensformighed fortæller, at Sligt finder man end ikke i Naturen.
2.Dagbladet Sørlandet har villet skildre et voldtektsoffers reaksjoner.
3.Det har aldri vært noe mål for meg å skildre det spesifikt islandske.
4.Jeg er opptatt av å skildre den usynlige volden, det psykologiske spillet mellom mennesker, på bekostning av tradisjo nelle kriminaltekniske intriger.
5.Jeg forsøker å skildre hendelsene sett fra finnmarkingenes synsvinkel, forteller forfatteren til Aftenposten.
6.Jeg har forsøkt å skildre et stykke mannlig psykiatri, men for å få publikum til å interessere seg for denne mannsskurken mer enn fem minutter, har jeg lagt inn mange burleske trekk.
7.Utgangspunktet er å skildre kreftene i budskapet, mer enn kroppen til Ham som gjorde det.
8.300 journalister kommer i Reagans følge for å skildre det som muligens kan bli en av presidentens få utenrikspolitiske suksesser.
9.Ambisjonen har vært intet mindre enn å skildre tysk historie fra 1919 til 1982, sett gjennom livet i en liten gjennomsnittlig landsby, fra år til år.
10.Beryktet ble den såkalte Sjdanovdoktrinen fra 1946, der det ble krevet at dikterne skulle skildre et rosenrødt sovjetsamfunn uten alvorlige konflikter.
11.Bibalo har valgt å skildre dette pinens og klagens sted ved hjelp av elektronorglets klanger, som er blitt bearbeidet på en meget virkningsfull og artistisk måte.
12.Bladet tar også sikte på å engasjere forfattere til å skildre livet i oljeindustrien.
13.Boken er dessuten utstyrt med en rekke gamle bilder som bidrar sterkt til å skildre jordmødres og fødendes kvinners ofte utrolige situasjon" i gamle dager".
14.Boken er ingen lesning for alle - det trengs tid og tålmodighet for å trenge inn i stoffet - og det er langt mellom de store begivenhetene, om det da kan benyttes et slikt ord for å skildre det som skjer.
15.Da forbundskansler Karl Carstens ifjor delte ut premier blant 19 000 skoleelever som deltok i en stilkonkurranse om" Det tredje rike", oppfordret han lærerne til" å skildre denne tiden med alle dens skrekkhendelser".
16.Da skal alt være klart til å tas i bruk enten det dreier seg om OLlandsbyen Momilo, ishockeyhallen Zetra eller det store og høyst kompliserte tekniske apparat som skal gjøre det mulig for massemedia fra hele verden å skildre" olympiaden i skyggen av moskeene".
17.Den gode litteraturen nøyer seg ikke bare med å beskrive eller skildre dyrene, selv om dette også kan ha sin berettigelse.
18.Den vil bl.a. skildre" en ubalansert, nervøs, kranglende familiegruppe".
19.Det betyr fremfor alt at forfatterne må ha kjennskap til livet for å skildre det sannferdig i sine verker - ikke livløst, ikke bare som objektiv virkelighet, men nettopp i dets revolusjonære utvikling...
20.Et kort, men rikt liv tok slutt 23. november 1970, menforfatterne har greid sin oppgave med å skildre personen Alf Prøysen sammen med alt det som rørte seg rundt ham.
21.For hvem gjenkjenner ikke seg selv i det julerush vi har forsøkt å skildre ?
22.Forfatteren er ram til å skildre situasjonen.
23.Forfatteren har i et enkelt oppsett forsøkt å skildre en mann" som er på vei ut".
24.Gjennom denne historien blir det mulig å skildre de unge, tildels voksenverden rundt dem og hvordan de reagerer på dem og på hverandre.
25.Grøvdal vil skildre tilværelsen for folk i sin landsdel Finnmark.
26.Hans kollega bosatt i Norge er spesielt opptatt av å skildre sine landsmenns opplevelser som gjestearbeidere.
27.Hennes makeløse evne til å skildre personene hun skriver om, til å komme innpå dem, om nødvendig kryste dem.
28.Her prøver han å skildre miljøet han vokste opp i og beretter historier om folk og steder.
29.Holmås knappe, uttrykksfulle sprog er ikke bare velegnet i Siriusserien, som en lettlestserie, det er også velegnet til å skildre apasjene, som heller ikke sløser med ord.
30.Hun har laget kåserier og vunnet Dagbladets konkurranse, der man skulle skildre kjæresten sin.
Liknende ord

 
 

skildre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skildreskildrendeskildret
Indikativ
1. Presens
jegskildrer
duskildrer
hanskildrer
viskildrer
dereskildrer
deskildrer
8. Presens perfektum
jeghar skildret
duhar skildret
hanhar skildret
vihar skildret
derehar skildret
dehar skildret
2. Preteritum (Fortid)
jegskildret
duskildret
hanskildret
viskildret
dereskildret
deskildret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skildret
duhadde skildret
hanhadde skildret
vihadde skildret
derehadde skildret
dehadde skildret
4a. Presens futurum
jegvil/skal skildre
duvil/skal skildre
hanvil/skal skildre
vivil/skal skildre
derevil/skal skildre
devil/skal skildre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skildret
duvil/skal ha skildret
hanvil/skal ha skildret
vivil/skal ha skildret
derevil/skal ha skildret
devil/skal ha skildret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skildre
duville/skulle skildre
hanville/skulle skildre
viville/skulle skildre
dereville/skulle skildre
deville/skulle skildre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skildret
duville/skulle ha skildret
hanville/skulle ha skildret
viville/skulle ha skildret
dereville/skulle ha skildret
deville/skulle ha skildret
Imperativ
Bekreftende
duskildr
viLa oss skildre
dereskildr
Nektende
duikke skildr! (skildr ikke)
dereikke skildr! (skildr ikke)
Dine siste søk