Norsk-Fransk oversettelse av skjelve

Oversettelse av ordet skjelve fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skjelve på fransk

skjelve
alderdomverb trembler, trembloter
  kuldeverb trembler, trembloter
  fryktverb frémir, frissonner, trembler
  røstverb trembler, chevroter, trembloter
  kjenslerverb être glacé d'effroi, être saisi d'horreur
Synonymer for skjelve
Avledede ord av skjelve
Fler eksempler
1.Dette er et så formidabelt beløp at det burde få enhver ansvarlig kommunepolitiker i Oslo til å skjelve".
2.Den sårede guttungen måtte samle alt sitt mot for å kunne ferdes utendørs uten å skjelve altfor mye i kortbuksene.
3.Det skalv og rumlet i fergen, bilen skalv, og alt måtte skjelve.
4.Han sa at det er" fullstendig unaturlig" at 250 millioner amerikanere må beskytte de snart 300 millioner vesteuropeere, og at disse begynner å skjelve hvis USA truer med å trekke en enkelt divisjon tilbake fra Europa.
5.Hans hotell begynte å skjelve midt på natten, og alle gjester ble ført ut på gaten.
6.Hvor mange ganger hadde vi ikke ergret oss når de selvsikre, velbygde legene kom feiende nedover korridorene og fikk enhver kvinne til å skjelve ?
7.Jeg har lyst til å brøle så høyt at selv bakken er nødt til å skjelve.
8.Myndighetenes regler vil trolig hindre at vi kan bli like store som de andre, og de markedsandeler vi kommer til å ta, vil neppe få de norske bankene til å skjelve av frykt, sa Heje.
9.Nede ved dammen får en gammel dame luften til å skjelve over hodet sitt - av hvite vingeslag.
10.Nå kommer snart alle vepsene f.eks. og slektningen jordveps, bare ordet er nok til å få folk til å skjelve.
11.Nåja, det var ingen grunn for båteierne i samme farvann til å skjelve i buksene.
12.Selv om ansiktet ser forholdsvis rolig ut kan jo hendene skjelve som bare det.
13.Ulsberg unnlot å løfte vinglasset, av frykt for at han skulle skjelve på hånden.
14.Wenders dikter om dagens Ville Vesten, med landeveier som fortaper seg i horisonten, skjeve motellskilter, ørkener så hete at man kan se luften skjelve, en evig bevegelse.
15.Den skal skjelve litt.
16.Atombombene som falt over Hiroshima den 6. august 1945 og Nagasaki den 9. august, fikk verden til å skjelve.
17.Merkelig nok fant han seg i å vente litt til, enda hun så at han var så nøden på stoff at kroppen var begynt å skjelve og rykningene ved det ene øyet var blitt kraftigere.
18.Norske borgere bør kunne se en NRKmedarbeider uten å skjelve i buksene.
19.Og allikevel spennes forhåndsbuen så noen hver kan skjelve.
Liknende ord

 
 

skjelve som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skjelveskjelvendeskjelvet
Indikativ
1. Presens
jegskjelver
duskjelver
hanskjelver
viskjelver
dereskjelver
deskjelver
8. Presens perfektum
jeghar skjelvet
duhar skjelvet
hanhar skjelvet
vihar skjelvet
derehar skjelvet
dehar skjelvet
2. Preteritum (Fortid)
jegskalv
duskalv
hanskalv
viskalv
dereskalv
deskalv
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skjelvet
duhadde skjelvet
hanhadde skjelvet
vihadde skjelvet
derehadde skjelvet
dehadde skjelvet
4a. Presens futurum
jegvil/skal skjelve
duvil/skal skjelve
hanvil/skal skjelve
vivil/skal skjelve
derevil/skal skjelve
devil/skal skjelve
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skjelvet
duvil/skal ha skjelvet
hanvil/skal ha skjelvet
vivil/skal ha skjelvet
derevil/skal ha skjelvet
devil/skal ha skjelvet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skjelve
duville/skulle skjelve
hanville/skulle skjelve
viville/skulle skjelve
dereville/skulle skjelve
deville/skulle skjelve
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skjelvet
duville/skulle ha skjelvet
hanville/skulle ha skjelvet
viville/skulle ha skjelvet
dereville/skulle ha skjelvet
deville/skulle ha skjelvet
Imperativ
Bekreftende
duskjelv
viLa oss skjelve
dereskjelv
Nektende
duikke skjelv! (skjelv ikke)
dereikke skjelv! (skjelv ikke)
Dine siste søk