Norsk-Fransk oversettelse av skramle

Oversettelse av ordet skramle fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skramle på fransk

skramle
instrumentsubst. crécelle [f]
  lydverb trembler, vibrer, branler, cliqueter
  rørelseverb faire sonner, faire cliqueter, agiter avec bruit, cliqueter
Synonymer for skramle
Fler eksempler
1.Å neglisjere kroppens signaler, er som å skru opp radioen i bilen når eksosanlegget begynner å skramle !
2.Kan du ikke skramle med et eller annet, har en pasient sagt.
Liknende ord

 
 

skramle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skramleskramlendeskramlet
Indikativ
1. Presens
jegskramler
duskramler
hanskramler
viskramler
dereskramler
deskramler
8. Presens perfektum
jeghar skramlet
duhar skramlet
hanhar skramlet
vihar skramlet
derehar skramlet
dehar skramlet
2. Preteritum (Fortid)
jegskramlet
duskramlet
hanskramlet
viskramlet
dereskramlet
deskramlet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skramlet
duhadde skramlet
hanhadde skramlet
vihadde skramlet
derehadde skramlet
dehadde skramlet
4a. Presens futurum
jegvil/skal skramle
duvil/skal skramle
hanvil/skal skramle
vivil/skal skramle
derevil/skal skramle
devil/skal skramle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skramlet
duvil/skal ha skramlet
hanvil/skal ha skramlet
vivil/skal ha skramlet
derevil/skal ha skramlet
devil/skal ha skramlet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skramle
duville/skulle skramle
hanville/skulle skramle
viville/skulle skramle
dereville/skulle skramle
deville/skulle skramle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skramlet
duville/skulle ha skramlet
hanville/skulle ha skramlet
viville/skulle ha skramlet
dereville/skulle ha skramlet
deville/skulle ha skramlet
Imperativ
Bekreftende
duskraml
viLa oss skramle
dereskraml
Nektende
duikke skraml! (skraml ikke)
dereikke skraml! (skraml ikke)
Dine siste søk