Norsk-Fransk oversettelse av skrikende

Oversettelse av ordet skrikende fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skrikende på fransk

skrikende
fryktsubst. hurlement [m], cri [m], clameur [f]
Synonymer for skrikende
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi har gitt barna daginstitusjoner, skoler, fritidstilbud - alt i miljøer med et skrikende underskudd av voksne. vi isolerer barna fra voksne og også fra barn på andre alderstrinn, eventuelt med en profesjonell og utdannet voksenkontakt.
2.Det betyr i realiteten en ekstra beskatning av bileierne som ikke kan aksepteres så lenge der er skrikende behov for parkeringsmuligheter, skriver MA i Oslo.
3.Det er en skrikende kontrast at Børre Knudsen som hele tiden har stått på Kirkens syn er blitt fratatt sin statsstilling, mens Helge Hognestad som fornekter de vesentligste ting i kristendommen, kan få et statsstipendium.
4.Det er et skrikende behov, forstår vi, for å fortelle andre mennesker i verden om oss selv.
5.Det er et skrikende behov for flere arbeidsplasser i grenselandet mellom disse tre spann som nå skal trekke i felleskap, blir det fremholdt av initativtagerne.
6.Det er et skrikende behov for hjelpearbeide i Beirut nå, og det er i slike situasjoner vi virkelig kan gjøre en innsats, sier sekretær Terje Skavdal i Norsk Folkehjelp.
7.Det er i dag en skrikende krise i vårt helsestell.
8.Det er skrikende behov for informasjon og faglig stoff innen eldresektoren hvor det er mange ufaglærte.
9.Det er skrikende mangel på god barnelitteratur, og eventyret er kommet stadig mindre i fokus, fortsetter hun.
10.Det er synd for det er for de" vanskeligste" behovet er mest skrikende og presset fra innleggende instanser er størst, både her i byen og på landsbasis.
11.For Bibelselskapet betyr dette et vesentlig tilskudd til vårt arbeide for å dekke det skrikende behov for bibler i alle verdensdeler, sier Stålsett.
12.Jeg vil si det så sterkt at det er et skrikende behov for økt bemanning i etaten, uttalte lensmannslagets formann, Rolf Vik, blant annet i sin åpningstale til landsmøtet.
13.. skrikende mangel på skoleplasser selv om vi eksporterer over 2000 elever til Oslo.
14.103 par giftet seg i 1981, 41 par skilte seg, mens 268 barn kom skrikende til verden.
15.At artistene ikke synger, men baserer seg på playback, gjør liksom ingenting når TVbildet formidler stemningen ved artistene, omgitt av svingende, dansende, skrikende og jublende fans.
16.Bare harde gitarakkorder og skrikende soli fra Karl Precoda som uten blygsel bruker alle gamle triks med overstyring og fuzz.
17.Behovet for vedvarende innsats er skrikende.
18.DET er påfallende at i et land som India med all sin nød og fattigdom og skrikende sosiale forskjeller, er det likevel ikke konfliktene mellom de ulike samfunnslag som er de mest brennbare.
19.Da hersket det skrikende mangel på valuta.
20.De er tunge nok i massevis, øser på med hard rytme, bråkete gitarakkorder og skrikende sang.
21.Det blir fremstilt som en skrikende urett at man skal kunne" kjøpe" seg til legetjenester.
22.Det burde ikke være mulig for Regjeringen å" sitte på" halvparten av tippemidlene når idretten har et slikt skrikende behov.
23.Det er et skrikende behov for å gi skikkelig informasjon til utlandet - på engelsk - om det som rører seg i norsk kulturliv, samfunnsliv og næringsliv, fastslår generalsekretæren i NordmannsForbundet, Johan Fr. Heyerdahl.
24.Det er sirlig rent og ordentlig overalt, og det hele malt i farver som er muntre, men ikke skrikende : rødt, orange, gult, beige.
25.Det er skrikende mangel på rimelige gårder, og nå lager man dyre av billige.
26.Det er særlig på helse, ernærings og transportsektoren behovet er skrikende.
27.Det trekker investeringskapital til USA bort fra de andre nasjoner, og arbeidsplasser som det er et skrikende behov for, blir ikke skapt.
28.Det var derfor han tok til Kaluga i 1970, om ikke annet så i alle fall med sitt blotte nærnær å vise at det som pågikk i rettsoppfatningens navn ifølge demokratisk vedtatte lover i virkeligheten var et skrikende hykleri og representerte en trusel mot freden i sin ytterste konsekvens.
29.En dag blir det for mye, han går frem og tar Moas hånd midt i sirkelen av skrikende unger og trekker henne med i guttenes fotballspill.
30.Et triangulært innsnitt utløser fantasiens opplevelse av en åpen, skrikende munn.
Dine siste søk