Norsk-Fransk oversettelse av skyldig

 
 

Fler eksempler
1.Derfor er det ikke rimelig at arbeidsløse unge menn skal betale erstatning, selv om de er funnet skyldig i innbrudd og grovt skadeverk.
2.Poppen" Andersen ble i tillegg til å ha smuglet 500 gram heroin også funnet skyldig i heroinomsetning i Oslo.
3.Visst kan Strøberg vise seg å være skyldig.
4.(AP) Det irakske utenriksdepartement anklaget tirsdag USA for å gjøre seg skyldig i" hykleri" ved å påstå at Irak har brukt kjemiske våpen i krigen mot Iran.
5.De har bare vært helt fenomenale, vi er dem stor takk skyldig, sier de begge to og legger til at de godt kan tenke seg å la legeteamet om noen år få ta ansvaret for at veslejenta får en prøverørsbror eller søster.
6.De trekker det ut til de kan komme til en avtale, og så erkjenner de seg skyldig.
7.Den eneste mistenkelige person som dengang kunne ha vært på de kanter, er en mann som vi tror kan være skyldig i drap, sa Enger i en tone som antydet at han ikke ville komme nærmere inn på det.
8.Det er en større ulykke om en uskyldig blir dømt, enn at en skyldig går fri, sa rettens administrator, lagdommer Finn Backer under rettsbelæringen før juryen trakk seg tilbake onsdag eftermiddag.
9.Det er to meget viktige spørsmål som lagretten må vurdere når den skal ta stilling til om Gregersen er skyldig i tiltalen eller ikke.
10.Domfeltes forhold er ytterligere graverende fordi han fra mange år tilbake ved en rekke anledninger har gjort seg skyldig i seksuelt motiverte overgrep ; mot ganske små piker, mot piker i oppveksten og mot voksne kvinner.
11.Enhver funksjonær i innenriksdepartementet, påtalemyndigheten og i en høy post vil bli straffet i henhold til loven hvis han blir funnet skyldig, fremholdt han.
12.Her skal ingen kjennes skyldig på basis av anklager, understreket Reagan.
13.Husker du den gang... spøker de muntert, men Jørgen Nilsen er langtfra svar skyldig, og frisker opp samtalen med muntre replikker.
14.Ikke skyldig, svarte den 44 år gamle musikklæreren fra Narvik da lagmann Jon Fjalstad i Hålogaland lagmannsrett onsdag foreholdt ham tiltalen, som lyder på overlagt drap av hans to sønner.
15.Jeg er ikke skyldig, men delaktig i å spre sannheten.
16.Jeg erkjenner meg ikke skyldig efter tiltalen, men erkjenner å ha drevet et av firmaene i en kortere periode i en krisesituasjon.
17.Jeg erkjenner meg ikke skyldig på noen punkter i tiltalen, sa den ranstiltalte, ekspolitimannen Lars Bakke da han i går møtte frem til andre hovedforhandling i Eidsivating lagmannsrett.
18.Jeg føler meg ikke skyldig.
19.Jeg har stadig en følelse av at jeg ikke burde snakke om det som skjedde, men jeg kjenner meg skyldig, sa han i intervjuet.
20.Jeg ville ikke ha giftet meg med tiltalte hvis jeg mente han var skyldig efter tiltalen om overlagt drap, fremholdt den tre år gamle guttens mor i retten.
21.Jeg vurderer ikke dette amnestiet som et amnesti, eftersom jeg ikke er skyldig, sa Wujec.
22.Mannen ble dømt og funnet skyldig i promillekjøring, og siden legens erklæring ikke spilte noen rolle i retten, fant vi ikke grunn til å reise tiltale mot legen, sier politifullmektig Odd Nymoen, Ringerike politikammer, til Fremtiden.
23.Pål Hougen kan sikkert bli bebreidet for ikke å være noen ryddig økonom, men det er intet som tyder på at han har gjort seg skyldig i kriminelle forhold, blir det understreket fra samme hold.
24.Snakketøyet er viktig i radio - her lyder jo så mange slags mål og maul - men forsnakkelser er vel lett å gjøre seg skyldig i ?
25.Tiltalte har gjort seg skyldig i en straffbar handling av groveste karakter, uttalte retten i sine premisser.
26.20åringen har helt siden han ble pågrepet i mars ifjor nektet seg skyldig efter siktelse og tiltale.
27.20åringen nektet seg skyldig efter tiltalen som lyder på forsettlig drap.
28.22åringen ble funnet skyldig i å ha ervervet 30 gram amfetamin og 3195 gram heroin, delvis innført og delvis kjøpt i Oslo.
29.25åringen, som var tiltalt for forsettlig drap, ble kjent skyldig på alle punkter.
30.25åringen ble kjent skyldig i å ha ha vært med på å erverve 1355 gram heroin og omsatt deler av stoffet.
Dine siste søk