Norsk-Fransk oversettelse av skylle

Oversettelse av ordet skylle fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skylle på fransk

skylle
generellverb rincer
Synonymer for skylle
Avledede ord av skylle
Fler eksempler
1.Har barnet fått plantesaft i øynene, bør man straks skylle med mye vann, eventuelt oppsøke lege.
2.Ask inneholder et stoff, fraxin, som er med på å skylle ut urinsyrekrystaller, som har en tendens til å lagre seg i ledd og gi revmatiske smerter.
3.Beslagene av stoff tyder forøvrig på at kokainbølgen i Europa er i ferd med å skylle over også vårt land.
4.Derfor endte jeg opp her med bare å drikke og skylle munnen med vann.
5.Det er tilstrekkelig å tørke med en fuktig klut eller å skylle av potene i vann.
6.Det skal inneholde et stoff, fraxin, som er med på å skylle ut urinsyrekrystaller ?
7.Enda en grunn til å skylle av labbene når hunden kommer inn.
8.Først en loffbit og en vannsup for å skylle ut andre smaker.
9.Hva blir det til med dem om en ny radikal bølge skulle skylle inn over Kina ?
10.I MidtØsten så de den palestinske nasjonalismen skylle frem efter Israels knusende seier over araberstatene i 1967.
11.I verste fall kan en skylle av poten i en bøtte med lunkent vann.
12.I vår skal den dystre bølge fra USA skylle inn over Norge.
13.Jeg har selv sittet i Burghteatret eller Teater in der Josephstadt eller hvor det nå var, og lett melankolsk hørt wienerpublikummets latter skylle rundt meg - uten å forstå hva som egentlig løste den ut.
14.Men det var ikke så fullt så romantisk for husmødrene så stå ute og skylle klær når nordavinden blåste, og sneføyken drev om ørene.
15.Og toposaene syntes å forstå at regn kunne skylle avføring ut i vannet og at både barn og voksne ville kunne få diare og kaste opp hvis de drakk det.
16.På vanlig velopplagt måte jonglerer han med tid og rom, fakta og fiksjon, form og fremdrift - det blir riktig utfordrende om man ikke bare vil la seg skylle med av fantasistrømmen, men forsøker å lete frem noen mønstre i den.
17.Ris fortærer de vel også, så det bør være en overkommelig sak å skylle over skålene.
18.Snart vil en internasjonal mediebølge skylle over oss.
19.Bjørn var for 40 år siden formann for det mest animerte russ i manns minne, russen som en regntung 17. mai i 1945 fikk hele samfunnets aksept til å la fredsrusen skylle gjennom organismen for å feire gleden.
20.Den kom til å skylle over landsbygda i to bølger, kalt" De Fire Opprydningene", og ryddet ganske riktig veien for en enda større syndflod.
21.Det man kanskje ikke tenker på i farten, er muligheten til å skylle flasken godt og helle innholdet tilbake på den igjen.
22.Det var derfor overraskende at komiteen torsdag enstemmig oppfordret regjeringen til å gi både politiog tollmyndigheter, og ikke minst de militære styrker, utstrakte fullmakter for å demme opp for narkotikaflommen, særlig heroin, som truer med å skylle inn over Storbritannia og VestEuropa.
23.Flertallet er trolig bueskyttere, plassert på masteplattformene i høyden for å la sitt pilregn skylle ned over" de franske hunder".
24.Først må man spa opp sanden, men så må man skylle vekk.
25.Glem ikke at et regnvær må skylle over og rengjøre oppsamlingsflaten før cisterneanlegget kobles til.
26.Museet viser hele tiden teppehandlersønnens personlige forhold til og innsikt i det rent håndverksmessige, en opprinnelig kjærlighet til skapende virke som all verdens oljemillioner ikke fikk skylle bort.
27.Perioden som fulgte (19611968) er år selv innbitte Elvisfans gjerne vil skylle ned i do.
28.Som en hundreårsbølge kommer vi til å skylle inn over Norges 454 arme kommuner.
Liknende ord

 
 

skylle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skylleskyllendeskylt
Indikativ
1. Presens
jegskyller
duskyller
hanskyller
viskyller
dereskyller
deskyller
8. Presens perfektum
jeghar skylt
duhar skylt
hanhar skylt
vihar skylt
derehar skylt
dehar skylt
2. Preteritum (Fortid)
jegskylte
duskylte
hanskylte
viskylte
dereskylte
deskylte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skylt
duhadde skylt
hanhadde skylt
vihadde skylt
derehadde skylt
dehadde skylt
4a. Presens futurum
jegvil/skal skylle
duvil/skal skylle
hanvil/skal skylle
vivil/skal skylle
derevil/skal skylle
devil/skal skylle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skylt
duvil/skal ha skylt
hanvil/skal ha skylt
vivil/skal ha skylt
derevil/skal ha skylt
devil/skal ha skylt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skylle
duville/skulle skylle
hanville/skulle skylle
viville/skulle skylle
dereville/skulle skylle
deville/skulle skylle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skylt
duville/skulle ha skylt
hanville/skulle ha skylt
viville/skulle ha skylt
dereville/skulle ha skylt
deville/skulle ha skylt
Imperativ
Bekreftende
duskyll
viLa oss skylle
dereskyll
Nektende
duikke skyll! (skyll ikke)
dereikke skyll! (skyll ikke)
Dine siste søk