Norsk-Fransk oversettelse av skysse

Oversettelse av ordet skysse fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skysse på fransk

skysse
bilerverb prendre en voiture, emmener en voiture
Fler eksempler
1.Jeg kan godt skysse Dem ut og svippe Dem inn igjen efterpå.
2.Mens radiofolk i Trondheim som har noe på hjertet mens Oslo sender, må skysse sine bånd avsted i sydgående koffert.
3.Til gjengjeld tilbød han seg å skysse meg gratis når som helst jeg måtte ønske det.
4.De større hotellene hadde egne vogner til å skysse gjester mellom hotell, jernbanen og båtene på havnen.
Liknende ord

 
 

skysse som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) skysseskyssendeskysset
Indikativ
1. Presens
jegskysser
duskysser
hanskysser
viskysser
dereskysser
deskysser
8. Presens perfektum
jeghar skysset
duhar skysset
hanhar skysset
vihar skysset
derehar skysset
dehar skysset
2. Preteritum (Fortid)
jegskysset
duskysset
hanskysset
viskysset
dereskysset
deskysset
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde skysset
duhadde skysset
hanhadde skysset
vihadde skysset
derehadde skysset
dehadde skysset
4a. Presens futurum
jegvil/skal skysse
duvil/skal skysse
hanvil/skal skysse
vivil/skal skysse
derevil/skal skysse
devil/skal skysse
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha skysset
duvil/skal ha skysset
hanvil/skal ha skysset
vivil/skal ha skysset
derevil/skal ha skysset
devil/skal ha skysset
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle skysse
duville/skulle skysse
hanville/skulle skysse
viville/skulle skysse
dereville/skulle skysse
deville/skulle skysse
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha skysset
duville/skulle ha skysset
hanville/skulle ha skysset
viville/skulle ha skysset
dereville/skulle ha skysset
deville/skulle ha skysset
Imperativ
Bekreftende
duskyss
viLa oss skysse
dereskyss
Nektende
duikke skyss! (skyss ikke)
dereikke skyss! (skyss ikke)
Dine siste søk