Norsk-Fransk oversettelse av skyte ut

Oversettelse av ordet skyte ut fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

skyte ut på fransk

skyte ut
missilverb propulser
Anagram av skyte ut
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Dertil en engel i Sidners dystre liv, en sønn av en mann som livnærte seg ved å la seg skyte ut av en kanon," kanonkung".
2.Hun har fireårsplanen klar, og kommer til å skyte ut raketten trinnvis.
3.Som det nå er, lar det seg ikke gjøre å skyte ut i terrenget, utenfor banen, fra standplassen.
4.B52 er da også blitt utstyrt med krysserraketter, og regnes nå trolig bare som en plattform for våpen som kan skyte ut sine våpen langt fra målet for å unngå å bli angrepet selv.
5.Deres regjeringspartnere i det liberale parti ville at nederlandske F16 og Orionfly fortsatt bør være utstyrt til å kunne skyte ut atomvåpen.
6.Fremgangsmåten er å skyte ut granater som sprenges i luften og sprer minene over et større område.
7.Jeg forsto ham videre slik at han antydet at problemet kunne løses gjennom utøvelsen av den rett aktor og forsvarer har til å skyte ut lagrettemedlemmer i lagmannsrettsaker.
8.Kunstsmeder ble satt til å lage mekaniske armbrøstbuer, som automatisk ville skyte ut piler hvis noen forsøkte å trenge seg inn.
9.NASAs aktuelle Marsplaner begrenser seg foreløbig til at man i 1990 skal skyte ut en romfarkost mot Mars fra en romferge.
10.Ombyggingen av Mirage IVflyene til å kunne skyte ut melllomdistanse lufttilbakkerakettene ASMP fortsetter også.
11.Subsidiært er jeg enig med lagdommer Gaarder i at i en meddomsrett bør det også være adgang til å skyte ut lagrettemenn.
Dine siste søk