Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord sladde. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

sladde som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) sladdesladdendesladdet
Indikativ
1. Presens
jegsladder
dusladder
hansladder
visladder
deresladder
desladder
8. Presens perfektum
jeghar sladdet
duhar sladdet
hanhar sladdet
vihar sladdet
derehar sladdet
dehar sladdet
2. Preteritum (Fortid)
jegsladdet
dusladdet
hansladdet
visladdet
deresladdet
desladdet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde sladdet
duhadde sladdet
hanhadde sladdet
vihadde sladdet
derehadde sladdet
dehadde sladdet
4a. Presens futurum
jegvil/skal sladde
duvil/skal sladde
hanvil/skal sladde
vivil/skal sladde
derevil/skal sladde
devil/skal sladde
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha sladdet
duvil/skal ha sladdet
hanvil/skal ha sladdet
vivil/skal ha sladdet
derevil/skal ha sladdet
devil/skal ha sladdet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle sladde
duville/skulle sladde
hanville/skulle sladde
viville/skulle sladde
dereville/skulle sladde
deville/skulle sladde
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha sladdet
duville/skulle ha sladdet
hanville/skulle ha sladdet
viville/skulle ha sladdet
dereville/skulle ha sladdet
deville/skulle ha sladdet
Imperativ
Bekreftende
dusladd
viLa oss sladde
deresladd
Nektende
duikke sladd! (sladd ikke)
dereikke sladd! (sladd ikke)