Norsk-Fransk oversettelse av sosial

 
 

Fler eksempler
1.Er vi forberedt på teknologiutfordringene ?" spør Petter Thomassen, mens Arne Skauge har kalt sitt kapitel" En sosial markedsøkonomi".
2.Mitt alternativ til denne regjeringen er ikke en regjering som fører en mer sosialistisk politikk, men en regjering som fører en mer sosial politikk.
3.Sosial fattigdom" var partisekretær Ivar Leveraas sentrale poeng da han lørdag talte på årsmøtet i Rogaland Arbeiderparti.
4.Toinntektsfamilier med solide inntekter trenger ingen sosial støtte.
5.Vi skal... legge frem en aktiv reformpolitikk for å forbedre vårt økonomiske system slik at vi igjen kan oppnå full sysselsetting, et stabilt prisnivå og sosial trygghet.
6.(Tip) ONeill, som har lagt seg på kollisjonskurs med Reagans politikk i MellomAmerika, hyldet allikevel El Salvadors nye leder for hans innsats for" fred, frihet og sosial rettferdighet".
7.Amnestiet kan bli et langt skritt mot sosial forsoning, sa Solidaritetlederen Lech Walesa i helgen efter at nasjonalforsamlingen hadde vedtatt at alle politiske fanger i Polen skal løslates.
8.Arbeidstid og sosial utvikling har også forandret seg enormt ombord ?
9.Argumentasjonen fra enkelte hold mot forhøyet foreldrebetaling er blant annet at kommunen på denne måten kaster folk ut i sosial nød.
10.Artikkelen om Sosial Vakttjeneste har ført til en strøm av henvendelser, men mange efterlyser opplysninger om telefonnummeret vårt, sier distriktssosialsjef Eva Bonnevie.
11.Bare ved å yde service kan nærbutikkene overleve, og jeg har tro på en sosial profil, hvor varer kjøres ut til kundene.
12.Bergen kommunes tolkning av loven er et forsøk på å nekte studentene de rettigheter de har efter Lov om sosial omsorg, hevder Norsk Studentunion i sitt brev til departementet.
13.Bildene mine har sosial karakter, ikke sjelden med politisk tilsnitt.
14.Bruker man samlivet bare som en sosial ramme, kan utroskap kanskje lettere godtas.
15.De fleste av politiets" klienter" er samtidig klienter hos ulike sosial og rehabiliteringsetater, sa Bigset.
16.Det er på det rene at norske trygdemyndigheter fra tid til annen feilutbetaler sosial trygd eller for mye trygd fordi mottageren har gitt uriktige opplysninger.
17.Det har kostet både i sosial status, jobb og kroner og øre å satse så mye på roing gjennom ti år, men jeg angrer ikke, forsikrer hun.
18.Det kunne bli sosial porno med så mye åpenhet ?
19.Det mest interessante er kanskje formidling av andre typer signaler, for eksempel i forbindelse med teknisk og sosial fjernkontroll som brann og tyverialarm og alarmknapp for uføre og eldre tilknyttet et dataanlegg.
20.Det som i utlandet oppfattes som sen drektig, byråkratisk, kanskje an anelse korrupt, har i Italia ofte en presis politisk og sosial funksjon.
21.Det viktigste grunnlaget for velferdsstaten er ikke en reparerende sosialpolitikk, men en sosial økonomisk politikk, la Rønbeck til for egen regning.
22.Det ville være uheldig med en forskjellig maksimumsstraff for såkalte farlige stoffer og andre narkotiske stoffer, fordi det kunne bli oppfattet som en sosial akseptering av f.eks. cannabis og bli tolket slik at omsetning av slike stoffer er mindre farlig, sier Jørgen Sønstebø (kr.f.), som er saksordfører for lovendringen.
23.Egoist blir man først når man uansett følgene satser på en toppstilling i stedet for å være sosial.
24.En frihet til å kjøre seg selv ihjel på veier uten fartsgrenser, en frihet til å gå til grunne i narkotikaens helvete og en frihet til å lide sosial nød, er en frihet jeg godt kan unnvære.
25.Enhver sosial endring synes å være avhengig av en eller annen form for offentlighet.
26.Erfaringene synes imidlertid å vise at en dårlig sosial bakgrunn er felles for de aller fleste.
27.Et levedyktig sikkerhetssystem må også baseres på verdensomfattende solidaritet i erkjennelse av at rettferdighet, sosial og økonomisk fremgang også er vitale bestanddeler i en stabil verdensordning, uttalte Palme.
28.Folk i omegnen ser på Samfunnshuset som et naturlig knutepunkt for sosial og kulturell virksomhet, og de benytter seg av det, forteller Norli.
29.Folk som ringer oss har sosiale, økonomiske eller psykiske problemer, sier Anna Heen i Sosial vakttjeneste.
30.For bare få år tilbake hadde psykisk utviklingshemmede i Bangladesh ingen tilbud om opplæring, sosial trening eller andre aktiviteter.
Dine siste søk