Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord stoppe. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

stoppe som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) stoppestoppendestoppet
Indikativ
1. Presens
jegstopper
dustopper
hanstopper
vistopper
derestopper
destopper
8. Presens perfektum
jeghar stoppet
duhar stoppet
hanhar stoppet
vihar stoppet
derehar stoppet
dehar stoppet
2. Preteritum (Fortid)
jegstoppet
dustoppet
hanstoppet
vistoppet
derestoppet
destoppet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde stoppet
duhadde stoppet
hanhadde stoppet
vihadde stoppet
derehadde stoppet
dehadde stoppet
4a. Presens futurum
jegvil/skal stoppe
duvil/skal stoppe
hanvil/skal stoppe
vivil/skal stoppe
derevil/skal stoppe
devil/skal stoppe
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha stoppet
duvil/skal ha stoppet
hanvil/skal ha stoppet
vivil/skal ha stoppet
derevil/skal ha stoppet
devil/skal ha stoppet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle stoppe
duville/skulle stoppe
hanville/skulle stoppe
viville/skulle stoppe
dereville/skulle stoppe
deville/skulle stoppe
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha stoppet
duville/skulle ha stoppet
hanville/skulle ha stoppet
viville/skulle ha stoppet
dereville/skulle ha stoppet
deville/skulle ha stoppet
Imperativ
Bekreftende
dustopp
viLa oss stoppe
derestopp
Nektende
duikke stopp! (stopp ikke)
dereikke stopp! (stopp ikke)