Norsk-Fransk oversettelse av sult

 
 

Fler eksempler
1.Også straffanger og de som sitter i konsentrasjonsleirer er trygge mot sult, nød og arbeidsløshet", sa Bohman.
2.Poesien er med oss fra begynnelsen av. / Som elskov, / som sult, som pesten, som krigen...
3.(NTBIsrael) Tusenvis av etiopiske jøder er blitt fløyet til Israel de siste månedene på grunn av sult og tørke i hjemlandet, skriver avisen New York Times.
4.(NTBReuterUPI) - Menneskeheten trenger en følelsesmessig fornyelse for å utrydde faren for atomkrig og sult.
5.Av og til kan hjelpen til de som er rammet av hungersnød faktiske skape enda mer sult og død, hevder Earthscan.
6.Denne sørgelige utviklingen som fører til sult, har flere forskjellige årsaker.
7.Dere kan da ikke bare sitte og se på at mine 17 koner og 54 barn - og jeg selv - rett og slett dør av sult !
8.Dessverre gikk Knut Hamsun hen og skrev" Sult", og vi slåss stadig mot den myte at kunstnere helst skal sulte for å skape god kunst.
9.Det er nødvendig å kjempe for de umistelige goder som gjør menneskers liv til et liv som er verdt å leve, med rettigheter som frihet, menneskeverd, retten til å ha såpass del i verdens felles rikdom at det går an å leve uten sult og uten frykt for overgrep, sa biskop Aarflot.
10.Er du ikke redd for at for mange sult og nødreportasjer ødelegger reaksjonsevnen hos de velfødde nordmenn ?
11.Fra barn er seks år gamle vet de om krig, sult og nød, mens de blir 14 år gamle før de hører om UNICEF, en organisasjon som gjør noe positivt.
12.Hensikten med utsillingen er å vise at Afrika ikke bare består av utviklingsland preget av sult og nød.
13.Hvis ikke verden reagerer i dag - når hundretusener av mennesker dør av sult - da vet ikke jeg når den vil reagere.
14.Jeg har opplevd det som en voldsom personlig konflikt å lage reportasjer for Dagsrevyen om sult og fattigdom i utviklingsland, uten at jeg selv har kunnet gjøre noe for å lindre nøden.
15.Nye utgaver av" Sult" kommer eksempelvis nær sagt annethvert år, og jeg er lei for at Hamsuns Kristiania er så eftertrykkelig sanert at jeg ikke kan følge ham på gatestenene.
16.Når 20 millioner landsmenn er i ferd med å gå til grunne i analfabetisme, arbeidsløshet og sult, er det ikke mye nytte i å gå i tog og rope politiske slagord.
17.Sult er et relativt begrep.
18.Sult og nød kan utryddes, hvis vi bare vil, sier Liv Ullmann som i de senere år har virket som goodwillambassadør for UNICEF, FNs barnefond.
19.2000 mennesker var omkommet av sult i Moyen, 84 i Adre.
20.26 representanter tar opp en rekke temaer fra snerydding i Norge til tørkekatastrofen i Etiopia som truer med sult og massedød, særlig blant små barn.
21.50 millioner mennesker dør hvert år av sult.
22.At så mange piker lider av sult, viser derfor at de oftere lever på mye mindre næring enn gutter.
23.Bare det året ble 138 pandaer funnet døde av sult.
24.Bulimi kjennetegnes ved ekstrem sult, efterfulgt av overspising og vektøkning.
25.Bulimi preges av at den naturlige sult og metthetsreguleringen er ødelagt, sier Trygstad og tilføyer at det slankehysteriet som preger mange miljøer, og som imøtekommes gjennom ukepressens" vidunderkurer", kan være farlig for mange ungjenter.
26.Både ved anorexia og bulimia har pasienten mistet evnen til å lytte til sin egen sult og metthetsfølelse.
27.DATOEN 16. oktober er i de senere år blitt markert internasjonalt som" Verdens matvaredag", med det formål å skape større forståelse for kampen mot sult og feilernæring i de fattige land.
28.De har skapt et bilde av en todelt verden, med fattigdom der ute og rikdom her hjemme, og en oppfatning av at årsakene til sult og sosial elendighet utelukkende finnes i ulandene selv.
29.De to biskopene minnet dessuten om at myndighetene i februar og i mars iår hadde stanset matleveransene til Matabeleland, med utstrakt sult til følge, og sa at det pågikk" en massiv underkuelse" av ndebelene.
30.De underliggende forhold som sult, fattigdom, urett, krenkelse av menneskerettighetene er den største fare for freden.
Dine siste søk