Norsk-Fransk oversettelse av summere

Oversettelse av ordet summere fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

summere på fransk

summere
matematikkverb additionner
Synonymer for summere
Avledede ord av summere
Fler eksempler
1.Det er bare en måte å regne omkostninger på - å summere utgiftene.
2.Det er bare å summere.
3.Har ikke følt særlig behov for å kommentere eller summere opp inntrykkene fra omtalte OLuke.
4.Hvis vi skulle summere opp perspektivene vedrørende utnyttelsen av romteknologien i videste forstand, må man kunne fastslå at den, i forbindelse med parallell utvikling på andre teknologiske nøkkelområder, har åpnet opp for nye vitenskapelige og anvendelsesperspektiver som vil prege vår tidsepoke sivilt og militært på en helt markant måte.
5.Jeg kom til et punkt i min karriere hvor jeg følte trang til å summere opp og satse stort med en konsert i Oslo Konserthus.
6.Mens stemmetellerne svettet for å summere opp 64 stemmer til Skaset og 63 til Jaråker, satt Skaset tilsynelatende avslappet på sin plass i tingsalen.
7.Nemlig ved å summere alle utgifter og evt. inntektstap.
8.Når det gjelder vår sikkerhet, er situasjonen den at vi må summere en rekke uheldige forhold vi ikke har herredømme over.
9.Og de vil summere sine erfaringer og er rede til å diskutere dem med andre på et senere tidspunkt.
10.Rådet vil bl.a. summere erfaringene med det som er kalt" uformell vurdering" på barnetrinnet, og se hvorvidt de uttrykksformene som der benyttes, lar seg overføre til ungdomstrinnet.
11.Ved å summere gruppene med heldagsarbeide med alle under utdannelse, har Thomas Haaland kommet frem til en relativt stor restgruppe.
12.Da politiet skulle summere hva som var stjålet, ble det en lang liste som inneholdt alt fra sengetøy og mat til radioer og dyrt peileutstyr.
13.Det blir muligens vrient å lage fjernsynsprogrammer av det, men mine inntrykk kan jeg summere opp i radioen, sier Nilsen.
14.Det er en lang liste, man kan kanskje lettest summere den opp ved å si at 57 museer, 39 symfoniorkestre og musikkgrupper, 20 danseensembler, 29 teatre og teatergrupper, og en mengde andre ting har fått støtte.
15.GOD litteratur kan summere opp og klargjøre følelser og tanker vi bærer i oss, men ikke selv kan formulere eller uttrykke.
16.Poenget er at det er galt direkte å summere beløp som forfaller på ulike tidspunkter.
17.På grunn av regelverket, som gjør det mulig å summere barnas og den ene av foreldrenes utgifter på samme kort, kan det være vanskelig å si nøyaktig hvor mange frikort som faller på barna og hvor mange på den voksne i familien.
18.Reparasjonsutgiftene legges ofte til grunn for denne beregningen, men kjøperen kan ikke bare summere utgiftene og mene at avslaget skal være like stort.
19.Slik prøvde kapteinen og storskytteren Ingvild Berge å summere EBs innsats.
Liknende ord

 
 

summere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) summeresummerendesummert
Indikativ
1. Presens
jegsummerer
dusummerer
hansummerer
visummerer
deresummerer
desummerer
8. Presens perfektum
jeghar summert
duhar summert
hanhar summert
vihar summert
derehar summert
dehar summert
2. Preteritum (Fortid)
jegsummerte
dusummerte
hansummerte
visummerte
deresummerte
desummerte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde summert
duhadde summert
hanhadde summert
vihadde summert
derehadde summert
dehadde summert
4a. Presens futurum
jegvil/skal summere
duvil/skal summere
hanvil/skal summere
vivil/skal summere
derevil/skal summere
devil/skal summere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha summert
duvil/skal ha summert
hanvil/skal ha summert
vivil/skal ha summert
derevil/skal ha summert
devil/skal ha summert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle summere
duville/skulle summere
hanville/skulle summere
viville/skulle summere
dereville/skulle summere
deville/skulle summere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha summert
duville/skulle ha summert
hanville/skulle ha summert
viville/skulle ha summert
dereville/skulle ha summert
deville/skulle ha summert
Imperativ
Bekreftende
dusummer
viLa oss summere
deresummer
Nektende
duikke summer! (summer ikke)
dereikke summer! (summer ikke)
Dine siste søk