Norsk-Fransk oversettelse av ta

Oversettelse av ordet ta fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ta på fransk

ta
generellverb prendre
  medisinverb prendre
  tilfelleverb saisir, ne pas laisser échapper
  aksjonverb prendre
  bruddverb arrêter
  tidverb prendre
Synonymer for ta
Fler eksempler
1.1) Det er ikke tillatt å ta med våpen eller noen form for ammunisjon inn i konsertlokalet.
2.26. til 28. februar ta emnet opp i stor bredde.
3.Arbeiderpartiet går sterkt ut mot legeavtalen, spesielt fordi noen leger må ta høyere pris enn andre.
4.Asylsuvereniteten" - en overleges rett til å nekte å ta imot personer med alvorlig sinnlidelse f.eks. fra Reitgjerdet Sykehus og fengselene til fylkeskommunale psykiatriske institusjoner - blir nå begrenset.
5.Bente Bakke kan da heller ikke tro at Arbeiderpartiet skal ta sitt endelige standpunkt i denne saken før hele utredningen fra åpningstidsutvalget foreligger og før høringsinstansene har uttalt seg !
6.Bibliotekene må ha adgang til å ta en avgift ved utlån av videogram, men undervisningsprogram bør lånes ut gratis.
7.Bindingen" kan ta forskjellige former, f.eks. ved bruk av blandede kreditter.
8.Bofaste" lærere kunne over en trefire års periode ta lærerutdannelse kombinert med noe undervisning og få godkjent utdannelse.
9.Boy Wonder" er en dyktig danser, og hans oppvisninger kan ta motet fra de fleste som kaller seg breakdansere i Norge.
10.Canberra" kan ta 1600 passasjerer, men den norske megleren er ikke sikker på hvor mange som er ombord denne gang.
11.Custos Finans akter ikke å ta opp kampen med kommunekassereren, idet de anser den tapt på" teknisk KO".
12.De berørte parter, forsikringstageren og arbeidstagerne, må selv, på fritt grunnlag, ta stilling til dette spørsmål".
13.De statsvitere som i framtida vil ta for seg den siste periode for å vurdere politiske verdivalg, vil høyst sannsynlig finne at sentrumspolitikken hadde bedre vekstmuligheter under de tidligere Arbeiderpartiregjeringer, enn etter at Sp og KrF tok plass i Willochs regjering.
14.Den konkrete utformingen av politikken har vi andre organer til å ta seg av.
15.Departementet vil imidlertid først ta standpunkt til om politiet bør gis adgang til romavlytting i narkotikasaker når man har sett høringsinstansenes syn".
16.Dermed må den også ta fullt ansvar for at kreftene ikke blir satt inn mot arbeidsløsheten".
17.Det de arabiske fremmedarbeiderne gjør er å ta jobben fra Dem, ligge med Deres kone, Deres datter og Deres sønn.
18.Det er all grunn for folk flest til å ta innstillingen fra kommisjonen med avslappet ro.
19.Det er beklagelig, men man må ta det alvorlig når så mange er innblandet.
20.Det er bred enighet om at rasisme skal bekjempes og skolesjefen har oppfordret skolene til å ta opp dette i sin valige undervisning.
21.Det er disse forhold som har gjort det nødvendig for Arbeiderpartiet å ta et nytt initiativ for å få fart på boligreisingen.
22.Det er her den nye loven, og den avtalen som er opprettet med Lægeforeningen, åpner for en ny praksis, ved at leger som ikke har avtaler med kommunene, står vesentlig friere m.h.t. å ta betalt av pasientene enn" avtalelegene" gjør.
23.Det er lov å ta feil".
24.Det er sikkert menneskelig å glemme hva som ligger i gamle og nedstøvete kartonger i kjellere og på loft, og det er kanskje ikke så klanderverdig om noen tilfeldige oppryddere faller for fristelsen til å ta med seg en kartong eller to fordi dokumentene fortoner seg spennende.
25.Det er så godt et ord å ta til seg når man er sliten.Det er som når du spenner hesten fra lasset, tar seletøyet av,og lar den få hvile".
26.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å gå inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
27.Det har vi vel alle erfart, men det er ikke alltid så lett å ta konsekvensen av det.
28.Det innbærer at vi fremdeles står svakt industrielt rustet når det er snakk om å ta vår del i nye og gamle markeder.
29.Det kan være vanskelig å forutsi et seilfartøys (og kanskje spesielt et seilbretts) manøver, fordi et slikt fartøy må ta hensyn til vind, strøm og dypgående på en ganske annen måte enn et motordrevet fartøy.
30.Det må være riktig å foreta begrensning i antall års utdannelse som den enkelte søker kan ta ut.
Liknende ord

 
 

ta som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tataendetatt
Indikativ
1. Presens
jegtar
dutar
hantar
vitar
deretar
detar
8. Presens perfektum
jeghar tatt
duhar tatt
hanhar tatt
vihar tatt
derehar tatt
dehar tatt
2. Preteritum (Fortid)
jegtok
dutok
hantok
vitok
deretok
detok
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tatt
duhadde tatt
hanhadde tatt
vihadde tatt
derehadde tatt
dehadde tatt
4a. Presens futurum
jegvil/skal ta
duvil/skal ta
hanvil/skal ta
vivil/skal ta
derevil/skal ta
devil/skal ta
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tatt
duvil/skal ha tatt
hanvil/skal ha tatt
vivil/skal ha tatt
derevil/skal ha tatt
devil/skal ha tatt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle ta
duville/skulle ta
hanville/skulle ta
viville/skulle ta
dereville/skulle ta
deville/skulle ta
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tatt
duville/skulle ha tatt
hanville/skulle ha tatt
viville/skulle ha tatt
dereville/skulle ha tatt
deville/skulle ha tatt
Imperativ
Bekreftende
duta
viLa oss ta
dereta
Nektende
duikke ta! (ta ikke)
dereikke ta! (ta ikke)
Dine siste søk
ta