Norsk-Fransk oversettelse av ta etter

Oversettelse av ordet ta etter fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ta etter på fransk

ta etter
metodeverb adopter, imiter
Eksempler med oversettelse
Jeg lærer meg fransk hver dag etter kveldsmat.
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.For da kunne det verste av alt skje : at samregjeringen staker ut" den riktige kursen" uten å ta ettertrykkelig avstand fra visse antikristelige prinsipper som den har arvet etter sosialistene," skriver Dagen.
Dine siste søk