Norsk-Fransk oversettelse av tjatre

Oversettelse av ordet tjatre fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

tjatre på fransk

tjatre
prateverb bavarder, papoter
Synonymer for tjatre
Avledede ord av tjatre
Liknende ord

 
 

tjatre som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) tjatretjatrendetjatret
Indikativ
1. Presens
jegtjatrer
dutjatrer
hantjatrer
vitjatrer
deretjatrer
detjatrer
8. Presens perfektum
jeghar tjatret
duhar tjatret
hanhar tjatret
vihar tjatret
derehar tjatret
dehar tjatret
2. Preteritum (Fortid)
jegtjatret
dutjatret
hantjatret
vitjatret
deretjatret
detjatret
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde tjatret
duhadde tjatret
hanhadde tjatret
vihadde tjatret
derehadde tjatret
dehadde tjatret
4a. Presens futurum
jegvil/skal tjatre
duvil/skal tjatre
hanvil/skal tjatre
vivil/skal tjatre
derevil/skal tjatre
devil/skal tjatre
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha tjatret
duvil/skal ha tjatret
hanvil/skal ha tjatret
vivil/skal ha tjatret
derevil/skal ha tjatret
devil/skal ha tjatret
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle tjatre
duville/skulle tjatre
hanville/skulle tjatre
viville/skulle tjatre
dereville/skulle tjatre
deville/skulle tjatre
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha tjatret
duville/skulle ha tjatret
hanville/skulle ha tjatret
viville/skulle ha tjatret
dereville/skulle ha tjatret
deville/skulle ha tjatret
Imperativ
Bekreftende
dutjatr
viLa oss tjatre
deretjatr
Nektende
duikke tjatr! (tjatr ikke)
dereikke tjatr! (tjatr ikke)
Dine siste søk