Norsk-Fransk oversettelse av ugagn

Oversettelse av ordet ugagn fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ugagn på fransk

ugagn
oppførendesubst. polissonnerie [f], espièglerie [f], sottises [fp], bêtises [fp], malice [f]
Synonymer for ugagn
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Camilla og jeg har ikke bare gjort ugagn.
2.Efterat en herværende middagsavis (også kalt Verdens Ugagn) gjorde Peter Cheyneys ord" You can always duck" (trekke seg kan man alltid) til sine, beklaget og betalte, sto Brunvand alene i boksen.
3.Han har gjort flere undersøkelser omkring bruk av nervemedisiner (psykofarmaka), og har nå gitt ut materialet som rapport, med tittelen" Gagn eller ugagn ?
4.Havde den gjort ham noget imod, f.Ex. ikke ladet sig nøje med at lugte til Blomsterne, men spist af dem eller paa anden Maade gjort Ugagn, saa gav han den et Rap, hvorpaa Veslebrunen tog til Bens ned ad Grottebakken ; men var den først kommen saalangt, gik den nok saa pent og stille ud til mine Forældre (i Dronningensgate 3).
5.Hvis en voksen ser et barn gjøre ugagn, er det korrekt å si fra til barnet, dog i høflige vendinger, poengterer hun.
6.Noen gjør ugagn for å hevde seg, og da må man takle problemene på riktig måte.
7.Og så fant de på å stable på benene små veltrente avdelinger som plutselig dukket opp, gjorde ugagn og forsvant.
8.PÅ enkelte hold har man stilt opp den antagelse at Papandreou har valgt å forbli i alliansen fordi han kan gjøre mer ugagn innenfor enn utenfor.
9.Hva har de svarte her i landet å gjøre hvis de bare er ute efter å lage ugagn, lyder et spørsmål man kan høre stilt i disse dager.
10.Ikke vet hvalpen hvilken ugagn den har gjort, den er bare ellevill av glede.
11.Kanskje lager Raffen rot og ugagn ?
12.Kommer han til å stelle i stand ugagn, tro ?
13.Strindheims visitter var få og farlige og særlig midtbanespilleren Stein Beyer gjorde mye ugagn.
Dine siste søk