Fant ingen oversettelse.

Vi fant desverre ikke noen oversettelser for ditt søkeord væpne. Vennligst sørg for at du har stavet ordet riktig.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Hold ut. Vi jobber hardt med å legge til oversettelser som mangler..


Liknende ord

 
 

væpne som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) væpnevæpnendevæpnet
Indikativ
1. Presens
jegvæpner
duvæpner
hanvæpner
vivæpner
derevæpner
devæpner
8. Presens perfektum
jeghar væpnet
duhar væpnet
hanhar væpnet
vihar væpnet
derehar væpnet
dehar væpnet
2. Preteritum (Fortid)
jegvæpnet
duvæpnet
hanvæpnet
vivæpnet
derevæpnet
devæpnet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde væpnet
duhadde væpnet
hanhadde væpnet
vihadde væpnet
derehadde væpnet
dehadde væpnet
4a. Presens futurum
jegvil/skal væpne
duvil/skal væpne
hanvil/skal væpne
vivil/skal væpne
derevil/skal væpne
devil/skal væpne
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha væpnet
duvil/skal ha væpnet
hanvil/skal ha væpnet
vivil/skal ha væpnet
derevil/skal ha væpnet
devil/skal ha væpnet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle væpne
duville/skulle væpne
hanville/skulle væpne
viville/skulle væpne
dereville/skulle væpne
deville/skulle væpne
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha væpnet
duville/skulle ha væpnet
hanville/skulle ha væpnet
viville/skulle ha væpnet
dereville/skulle ha væpnet
deville/skulle ha væpnet
Imperativ
Bekreftende
duvæpn
viLa oss væpne
derevæpn
Nektende
duikke væpn! (væpn ikke)
dereikke væpn! (væpn ikke)