Norsk-Fransk oversettelse av være

Oversettelse av ordet være fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

være på fransk

være
romverb ventiler
  hemmelighetverb flairer, découvrir
  fareverb flairer, détecter, sentir
  dyrverb flairer, renifler
Synonymer for være
Avledede ord av være
allestedsnærværende, antall nærværende, barneværelse, besvære, besvære med, besvære seg, besværet, borteværende, for nærværende, forværelse, fraværende, ikke være bra, ikke være etterspurt, ikke være ettertraktet, ikke være rart, ikke være noen overaskning, ikke være så farlig, la være, la være i stikken, la være igjen, la mye være igjen, la noen være i fred, la være ubemerket, la noen få være i fred, la noe være, nærvære, værende, nærværende person, værende tid, nærværende, overtale til å la være, takket være, tilværelse, unnværende, unnvære, være sine følelser, Væren, være bilsyk, være beroende på, være gal etter
være helt vill etter, være for ivrig, være anklaget for, være annerledes enn, være appetittvekkende, være arg, være tiltalt, være gjenspeilet, være av betydning, være av ulik mening, være avkom av, være avspeilet, være sjalu, være sjalu på, være avventende, være bedrøvet, være begripelig, være beleilig, være bemannet med, være tilbøyelig, være tilbøyelig til, være berettiget, være avhengig av, være besatt av, være besatt av spillegalskap, være beslektet med, være bestilt, være besværet, være besværet med, være bevis, være bosatt, være bosatt i, være brunstig, være bundet til, være dårlig, være der for noen, være der ved ankomsten av, være deprimert, være tåkete, være dratt mot, være dyktig nok, være dyster, være imot, være imot noen, være en skuffelse, være en garantist for, være en følge, være en gitt sak, være en umulig oppgave, være en plage, være en skam for, være ens fødselsdag, være enig med, være entusiastisk for, være entusiastisk over, være erstatter for, være et håpløst tilfelle, være en trussel mot, være en stor støtte, være ferdig, være fastsatt, være feil, være feil med, være fenomenal i, være festlig, være født i, være følgen av, være forelsket, være frelsket i, være forelsket opp over ørene, være ergerlig, være forbannet, være forbløffet, være fordypet i, være foran, være forenet med, være snakket for, være forferdelig urolig over, være forfulgt av uflaks, være forkjølet, være forsent, være forsiktig, være forstummet, være stum av overraskelse, være forelsket i, være forelsket i selskapslivet, være forvirret, være spørsmål om, være fra, være full av, være fullstablet med, være gyldig, være god venn med, være grunnlagt på, være hardhudet, være herskende, være hedret for, være helt oppslukt av, være sammenslåbar, være sulten, være i behov av, være i bruk, være i flammer, være i forferdelig knipe, være i en vanskelig situasjon, være i et vanskelig dilemma, være i forbindelsesledd med, være i gang, være i emning, være i havn, være i knipe, være i overensstemmelse, være i pengeknipe, være i sjuende himmel, være i stand til, være i toppform, være i valgets kval, være lojal mot, være medregnet blant, være inndratt, være klemt mellom, være insisterende på, være innesnødd, være interessert i, være klanderfri, være klar, være kokende varmt, være kuldegrader, være kjøpegal, være kunde hos, være igjen, være igjen i minnet, være kvitt, være lavpresterende, være lempelig, være lempelig for, være lamslått, være langtekkelig, være lat, være ledig, være lik, være lite etterspurt, være lite ettersøkt, være lysende, være mett, være med, være medlem av, være medviten om, være misfornøyd, være misforstått, være bryet verdt, være modell, være motstander til, være motstandskraftig mot, være mye etterspurt, være mye ettersøkt, være veldig fint kledd, være noen til nytte, være noens feil, være noens fødselsdag, være noens tur, være noe skummelt med, være nær slekt, være nærbeslektet, være nærværende, være nedstemt, være nede, være nødvendig, være nok, være nøtt, være ubegripelig for noen, være uenig, være uforenlig, være ufravikelig, være uklanderlig, være ubeleilig, være ulik, være ulikt, være ulydig, være umedviten om, være urolig for, være urolig over, være utro, være utro mot, være uvenn med, være overens, være overens med, være overlegen, være overbevist om, være på frammarsj, være på gang, være på jakt etter, være på krysning, være i strålende humør, være fartssetter for, være passende, være påvirket av, være nøye med, være ivrig etter, være plaget, være redd for, være rasende, være klar for noe, være rehabilitert, være relevant, være religiøs, være reservert, være resultatet, være underholdt av, være sikker, være sikker på, være sikker på å vinne en lett seier, være sikkert, være solgt på, være selskaplig, være sammenhengende med, være dårligere enn, være selvklart, være syk, være skadeglad over, være skyldsatt, være syldig, være skyldig noen en forklaring, være slitt, være som å lete etter en nål i en høystakk, være som en mor for, være sparsom, være i stadig endring, være stiv av skrekk, være stjerne i, være forstyrret av, være stormforelsket, være stor i kjeften, være sugen på, være sultefôret på, være vanskelig å løse, være svært slått, være synd, være synlig, være sysselløs, være taknemmelig for, være dekket med, være tegn på, være til ens tilfredsstillelse, være til nytte, være tilbake ved utgangspunktet, være tilfredsstilt, være tørrlagt, være trøtt på, være tvilsom, være tvungen til, være stille, være under mye stress, være underkastet, være underlegen, være undervurdert, være opp i dagen lik, være oppe, være åpenbar, være opphav til, være opphisset, være oppriktig mot, være oppriktig mot noen, være opprømt, være oppstått, være utbredt, være ute etter, være på herjingstokt, være ute på turné, være trøtt av, være trøtt av alt, være utenfor seg selv, være over noens fatteevne, være utsatt for, være utspjåket, være vel forberedt på, være vel utrustet for, være velkommen, være velvillig innstilt til, være venn med, være hodestups forelsket i, være verd, være verd det, være verd et forsøk, være fornuftig, være viktigere enn, være villig å gjøre noe for, være villig til å gjøre hva som helst for, være vinkelrett mot, være vitne til, være voksen, være krevende på, vindu i kvistværelse, vise seg å være, vise seg å være bedre enn forventet, vise seg å være dårligere enn ventet, tvære, allestedsnærværelse, arbeidsværelse, badeværelse, daværende, forhenværende, igangværende, inneværende, klasseværelse, pensjonisttilværelse, soveværelse, sykeværelse, tilstedeværelse, vedbli å være, velvære, venteværelse, være ansett, være anstrengende, være bekymret, være bitter, være distré, være dus, være engstelig, være enige, være et geni, være forskjellig, være gudfar, være hyggelig, være i konflikt, være i omløp, være i overflod, være i utbrudd, være laget, være liggende, være mulig, være nervøs, være noe dritt, være nysgjerrig, være nær inntil, være oppmerksom, være på avstand, være på fylla, være sammenfallende, være samtidige, være soldat, være sparsommelig, være tallmessig overlegen, være til, være tilstrekkelig, være tvetydig, være umaken verd, være usikker, være ustø, være uvitende om, være verdt, værelse, værelsepike, værelsespike, åndsfraværende, være av den oppfatning, kvistværelse, være lei for, være nærgående mot, være behjelpelig, væremåte, værelsesbetjening, la falle/være/fare, være forbundet med, være motstrebende, være mann for, være varsom med, være utstyrt med, være dumdristig, være diplomatisk, være på krigsstien, være uforenlig med, være borte, være først, være i forkant, være i ledelsen, være i teten, være trendsetter, mennesketilværelsen, tilværelsen
Eksempler med oversettelse
Skolens regler krever at elevene skal være iført skoleuniform.
Skøyting kan være grasiøst og vakkert.
Å være ung innebærer at man må gå på skole.
Nå får det være nok!
Fler eksempler
1.... den reelle eiendomsretten til selve kabelnettet, og driften av kabelfjernsyn må være atskilt...
2.1984" er en sober og lojal gjendiktning av George Orwells antiutopi (eller dystopi, for å være nøyaktig) hvor den totalitære atmosfære efterhvert tar kvelertak.
3.Aftenpostens hovedanliggende er, så vidt jeg forstår, å irettesette norske politikere for at de har" lagt seg til en debattform og tatt i bruk ord og uttrykk om politiske motstandere som vi alle burde være spart for".
4.Aksjon vensteliste" skal være en begynnelse, selve startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
5.Aksjon venteliste" skal være en begynnelse, selv startskuddet på en langspurt hvor det viktigste er å tenke nytt og gjennomføre en mer effektiv sykehusdrift.
6.Aktiv turisme" bør være nøkkelordet for fremtidens turisttilbud i Norge, anbefaler forfatteren.
7.Alle bør få mer av alt" kan følgelig være et greit utgangspunkt for budsjettarbeidet.
8.Alle disse forstyrrelser må antas å være såvel utløst som forsterket av den vedvarende isolasjonen.
9.Alle som ikke kan støtte (Traktat NÅ), må være for atomvåpen - så enkelt er det".
10.Alternativ Studiehåndbok" er blitt resultatet, en 350 siders rettpåsak guide som er ment å være et tillegg til eksisterende studiehåndbøker, forelesningskataloger, pensumlister og andre opplysninger om faktiske forhold på fakulteter og institutter.
11.Alternativ Studiehåndbok" skal være en ren bruksbok.
12.Alternativene synes å være enten" eit klårt og mest mogeleg eintydig verdisyn som det hovedfundament skolen skal byggja på" eller å" tynna ut vårt eige verdigrunnlag til allmenn religiøse og allmennetiske levereglar for på den måten å gjera skulens verdigrunnlag mindre eksklusivt og mindre støytande for dei med eit anna syn".
13.Angrefristen" var det viktigste statsråd Løken fikk igjennom, men i samme proposisjon ønsket Høyreregjeringen å gå lenger på enkelte andre punkter enn stortingsflertallet ville være med på.
14.Angrepet mot nullskatteyderne" - slik det fremgår av Aftenposten, synes å være et bestillingsverk fra krefter som ønsker å høste andre deler av skattesystemet.
15.Antallet store, gamle furutrær i Kongeskogen skal fortsatt være stort.
16.Arbeiderpartiet burde være den siste til å anklage andre for å plassere politisk rettroende i sentrale posisjoner.
17.Arbeiderpartiet vil endre lovverket og øke det kommunale rammetilskottet til primærhelsetjenesten slik at helsepersonell kan ha avtale med kommunen eller være fastlønte, og slik at man unngår et toprissystem.
18.Arbeidsgiverens permitteringsadgang må antas å være avledet av arbeidsgiverens styringsrett...
19.Asdal påpekte at Getz Wold hadde trukket frem en rekke utviklingstrekk i norsk økonomi som det er grunn til å være tilfreds med.
20.At Jens Evensens forstand står stille, skal vel ikke være noen revolusjonerende nyhet ; men vel bare tjene som bekreftelse på hva mange lenge har hatt mistanke om osv".
21.At Udsmykningen af Guds Hus ikke er nogen betydningsløs Sag, må være innlysende for enhver Kristen, hvem det er blevet klart at Gud ikke alene har skapt Ørene til Indgangsporter for Sjælen, men også Øjnene....
22.At disse artige påfunn fra en bedrestilt gruppe intellektuelle i Italia og noen miljøer ellers skulle være et alternativ til på den ene side seriøs design, på den annen side det kunstneriske uttrykket i mange former, det må båre avfeies som useriøst.
23.At prisen fra Staten på 50 000 kroner både reelt og i anseelse skal være mer verd for prisvinneren enn en tilsvarende pris på 50 000 fra en fylkeskommune, kan ikke harmonere med grunnleggende prinsipper om desentralisering og demokratisering av offentlig forvaltning.
24.Avspenningen vil ikke bli hverken solid eller stabil hvis den skal være et verktøy i den internasjonale kamp," sa han.
25.BRUDD" kan sies å være deres felles brennpunkt.
26.Balder" vil være egen stat.
27.Baltijskij68" ble lørdag nektet å gå til havn i Karlskrona, der det for tiden pågår jakt på det svenskene mener kan være en ubåt.
28.Bare en av fire unge er optimister og har tro på fremtiden, mens tre av fire føler seg maktesløse, pessimistiske og lar være å tenke på fremtiden, som synes meningsløs for de fleste.
29.Bedre å være best i verden enn å vinne et Bpreget OL".
30.Blodbankutvalget" mener at Statens gård St. Olavs plass 2, like ved Rikshospitalet, vil være godt egnet som tilholdssted for den nye Røde Kors / Rikshospitalet blodbank.
Liknende ord

 
 

være som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) væreværendevært
Indikativ
1. Presens
jeger
duer
haner
vier
dereer
deer
8. Presens perfektum
jeghar vært
duhar vært
hanhar vært
vihar vært
derehar vært
dehar vært
2. Preteritum (Fortid)
jegvar
duvar
hanvar
vivar
derevar
devar
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde vært
duhadde vært
hanhadde vært
vihadde vært
derehadde vært
dehadde vært
4a. Presens futurum
jegvil/skal være
duvil/skal være
hanvil/skal være
vivil/skal være
derevil/skal være
devil/skal være
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha vært
duvil/skal ha vært
hanvil/skal ha vært
vivil/skal ha vært
derevil/skal ha vært
devil/skal ha vært
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle være
duville/skulle være
hanville/skulle være
viville/skulle være
dereville/skulle være
deville/skulle være
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha vært
duville/skulle ha vært
hanville/skulle ha vært
viville/skulle ha vært
dereville/skulle ha vært
deville/skulle ha vært
Imperativ
Bekreftende
duvær
viLa oss være
derevær
Nektende
duikke vær! (vær ikke)
dereikke vær! (vær ikke)
Dine siste søk