Norsk-Fransk oversettelse av vende tilbake

Oversettelse av ordet vende tilbake fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vende tilbake på fransk

vende tilbake
rørelseverb revenir, retourner, repasser, rentrer, regagner
Synonymer for vende tilbake

 
 

Fler eksempler
1.Hun fikk da også invitasjon om å vende tilbake for å sette opp flere stykker !
2.Arbeidet med å nøytralisere gassen har foregått uten problemer, og det har gjort sitt til at folk nå begynner å vende tilbake igjen, sa lederen for regjeringens flyktningleirer utenfor Bhopal, R. Goplakrishnan, i en kommentar.
3.De er vel en av disse trønderne som lovpriser et Trøndelag de aldri kunne tenke seg å vende tilbake til ?
4.Det avgjørende spørsmål er om Socialdemokratiet akter å fortsette som protestparti - eller om det vil vende tilbake til konstruktivt samarbeide i Folketinget.
5.Det er ikke hensikten å fjerne all valgfrihet og vende tilbake til detaljregulerte pensa.
6.Det er ikke radikalt å vende tilbake til ren nedrustning eller nøytralitet.
7.For å vende tilbake til Manila, har Bjørkås noe nytt å by på høsten 1984 ?
8.Hun kom hit som student, og regelen for studenter er at de efter studiene skal vende tilbake til sitt land, sier Nesdal.
9.Jeg har sett noen landskaper i Sverige som jeg vil vende tilbake til, feste på papiret i større format.
10.Men for noen år siden fant vi en herlig naturhavn som vi gjerne vil vende tilbake til, sier hun.
11.Møtet er et uttrykk for vår høye beredskap i dette spørsmålet ; vi kan når som helst vende tilbake til forhandlingsbordet.
12.Nå når så mange fabrikker stenger og arbeidsløsheten er så stor her i Italia, ja, da begynner kanskje den yngre generasjon å forstå at de må vende tilbake til landsbygden.
13.Og fremfør vår store takk til Kongen for den gunst og velvilje han viste oss ved å vende tilbake til fredsprisutdelingen efter bombetruselavbruddet.
14.Så lenge de tror at de kan oppnå noe ved å vente med å vende tilbake til forhandlingsbordet, vil de gjøre det.
15.Vi kan bare håpe at SovjetUnionen raskt vil vende tilbake til forhandlingsbordet uten forhåndsbetingelser og sette seg ned sammen med USA med sikte på å forhandle frem substansielle reduksjoner i de kjernefysiske våpen, ledsaget av tiltak som kan skape en atmosfære av gjensidig tillit og forståelse, fremholdt Willoch.
16.Vi oppfordrer tyrkiske myndigheter til å løslate Alexander Berthelsen, slik at han kan vende tilbake til Norge, skriver Norsk Forfattersentrum.
17.Vi retter derfor en inntrengende henstilling til SovjetUnionen om å vende tilbake til forhandlingsbordet.
18.120 personer fra Uruguay som lever i eksil i Skandinavia, er denne uken samlet til sommerleir på Vassbonn skole i Oppegård, der de skal diskutere på hvilken måte de skal vende tilbake til sitt hjemland, forteller Østlandets Blad.
19.36åringen hadde sonet 550 dager da han unnlot å vende tilbake til Ila sikringsanstalt efter permisjon i 1978.
20.4000 grubearbeidere møtte opp ved Corton Wood for å hindre enkelte grubearbeidere fra å vende tilbake til arbeidet.
21.63 riksdagsrepresentanter fra Sverige, 66 fra Norge, 52 fra Danmark og 16 fra Island ber nå om at Orlov settes fri og får anledning til å vende tilbake til sin familie og sitt videnskapelige arbeide.
22.Aalto fastslo i sitt innledningsforedrag for sentralkomiteen at man klart må avvise alle forsøk på å vende tilbake til den" formelle enhet" som hersket før partikongressen i mai. FKP kan ikke fortsette med å være to partier i ett.
23.Alt oppstyret omkring hennes trenerperson har gjort at hun aldri mer vil vende tilbake til rampelyset, blir det hevdet.
24.Andre derimot er bitt av basillen og vil vende tilbake år efter år fremover - uavhengig av om det blir funnet olje og gass i Barentshavet...
25.Andre forbund krever at man begrenser kravet til å vende tilbake til 1980ordningen, som de mener ga en riktigere fordeling av lavlønnstilleggene.
26.At de reiser langt bort fra Polen og forplikter seg til aldri å vende tilbake.
27.At selvfølgelighetene allikevel må repeteres, viser det faktum at Kremls påtatte bekymring siteres flittig her hjemme, i presse og i fredsbrosjyrer, og betenkelig mange finner ad denne vei argumenter for å vende tilbake til en usikkerhetspolitikk som man skulle tro at Norge en gang for alle var vaksinert mot.
28.Av hans tidligere tale om samme emne ifjor sommer kan man likevel slutte at det blir å vende tilbake til de tradisjonelle sovjetiske verdinormer som i stadig mindre grad verdsettes av ungdommen.
29.Avhoppingen i Travemünde kommer efter at 192 polakker lot være å vende tilbake til cruiseskipet" Stefan Batory" i Hamburg tidligere i uken.
30.Barneombudet understreker at ikke alle kvinner trives" tilbake ved komfyren", slik Wahlgren foreslår i sin bok, og at selv om også faren er anbefalt å vende tilbake til hjemmet, sier den svenske forfatterinnen lite om hans rolle der.
Dine siste søk