Norsk-Fransk oversettelse av vente

Oversettelse av ordet vente fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vente på fransk

vente
generellverb attendre
  forventningverb attendre, n'être que partie remise
  telefonverb attendre, ne pas quitter, rester en ligne
Synonymer for vente
Avledede ord av vente
Fler eksempler
1.Den internasjonale økonomisk blokade har lært oss å stole på oss selv og ikke vente på hjelp fra utlandet".
2.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
3.Det er merkelig at en gruppe som utgjør halvparten av befolkningen måtte vente så lenge, og det skal bli spennende å se om beslutningen var altfor dristig.
4.Dette er forhold som forteller om et system som ikke fungerer slik man kan vente i et moderne samfunn.
5.Gjennomtrekk" har vært både nødsherberge og avrusningsstasjon, og nå er det vente og motivasjonsavdeling for de klienter som ønsker behandling for sine alkoholproblemer.
6.I politikken må sannheten vente til noen får bruk for den", sa Bjørnstjerne Bjørnson.
7.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
8.Jeg har ikke tid til å vente i ti år på neste avskalling fordi dere nå erstatter tapet av seniorforskere med nyutdannede.
9.Kampen er i vente" og" Og nok en gang en kamp".
10.Konkurransen om å få deg som pasient ville medføre at du slapp å vente i kø.
11.Når jeg skal lave mat som trenger lang koking, kan jeg jo ikke vente til jeg kommer hjem kl. 3.30 med å sette den over.
12.Plassen" klarte tempoet best, men ingen av de to holdt så godt som man kunne vente av løpere av deres kaliber.
13.Spørsmålet er kanskje hvor lenge Moskva vil vente.
14.Titanic"verdenen er fylt av både store og små mennesker ; og som man kunne vente, viser de store menn og kvinner seg ofte å være temmelig små mennesker.
15.Uansett hvordan Regjeringens budsjettforslag hadde sett ut, ville det i Arbeiderpartiets øyne vært for dårlig, og overbudet ville ikke latt vente på seg.
16.Andre oppgaver får vente.
17.Annen halvdel av 1980årene vil neppe vise en slik stagnasjon som vi opplevde i tiårets begynnelse, men på den annen side kan vi heller ikke vente at veksten vil bli like sterk som under den nåværende oppgangskonjunktur, var Skånlands oppsummering.
18.Apropos det, hvor lenge må vi ennå vente på ordførerens, eventuelt Hans Svellands svar på Høyres holdning til Riks og Byantikvarenes uttalelser i saken ?
19.Begge klubber er interesserte i en kontrakt, men jeg vil ennå vente noen uker og se hva klubbene har av planer før jeg bestemmer meg helt.
20.Bompenger har spart mange for å vente på veieller broprosjekter i mange år.
21.Da må leserne vente lenge, smiler han.
22.De må nok vente til efter rettssaken.
23.De utenlandske banker bør vente med å sende inn sine etableringsansøkninger til reglene er nærmere fastlagt, sa finansminister Rolf Presthus under gårsdagens bankdebatt i Stortinget.
24.De øvrige som har hatt forventninger om å få se boksekampen, må vente til Televerket får levert den linkforbindelsen som vi bestilte i vår, uttaler administrerende direktør Helge Simonsen i Janco Visjon til Aftenposten.
25.Dere kan ikke vente at bilistene tar hensyn til dere når de ikke kan se dere, og dere ikke engang har lysutstyret i orden, sa politioverkonstabel Harald Nilsen til de mange ungdommene i Bærum som syklet uten lys tirsdag kveld.
26.Dere må nok vente til neste år, guttær !
27.Derfor kommer det trolig også til å bli mindre, men man skal ikke vente mirakler.
28.Det betyr vel at vi nå kan vente oss nye Weidemannmotiver inspirert av lyset i New York, og ikke bare fra Mesnalia ?
29.Det er all grunn til å vente flere asylsøkere av samme kategori, sier Jon Leland.
30.Det er avhengig av det svar politikerne kan vente å få på et slikt spørsmål.
Liknende ord

 
 

vente som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) venteventendeventet
Indikativ
1. Presens
jegventer
duventer
hanventer
viventer
dereventer
deventer
8. Presens perfektum
jeghar ventet
duhar ventet
hanhar ventet
vihar ventet
derehar ventet
dehar ventet
2. Preteritum (Fortid)
jegventet
duventet
hanventet
viventet
dereventet
deventet
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde ventet
duhadde ventet
hanhadde ventet
vihadde ventet
derehadde ventet
dehadde ventet
4a. Presens futurum
jegvil/skal vente
duvil/skal vente
hanvil/skal vente
vivil/skal vente
derevil/skal vente
devil/skal vente
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha ventet
duvil/skal ha ventet
hanvil/skal ha ventet
vivil/skal ha ventet
derevil/skal ha ventet
devil/skal ha ventet
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle vente
duville/skulle vente
hanville/skulle vente
viville/skulle vente
dereville/skulle vente
deville/skulle vente
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha ventet
duville/skulle ha ventet
hanville/skulle ha ventet
viville/skulle ha ventet
dereville/skulle ha ventet
deville/skulle ha ventet
Imperativ
Bekreftende
duvent
viLa oss vente
derevent
Nektende
duikke vent! (vent ikke)
dereikke vent! (vent ikke)
Dine siste søk