Norsk-Fransk oversettelse av ventilasjon

Oversettelse av ordet ventilasjon fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

ventilasjon på fransk

ventilasjon
luftingsubst. ventilation [f], aération [f]
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Fasade, ventilasjon, tak vår sak", sier hundreårsjubilanten.
2.Røking forbudt... på grunn av dårlig ventilasjon".
3.Da de ansatte ved Mor GoHjertas barnehave en periode var mye plaget av sykdom, kontaktet vi Helserådet, som mente at det neppe skyldtes ventilasjon, derimot var plagene noe som forekom mange andre steder i byen på det tidspunkt, opplyser Kari Vangsnes.
4.De fire undervisningslokalene på Sophies Minde er kritisert av Arbeidstilsynet på grunn av mye støy, dårlig belysning og utilstrekkelig ventilasjon, sier lærerstabens verneombud Kirsten Sandborg.
5.Det er flere måter å utnytte dette prinsippet på i praksis, og efter vår erfaring vil dette i mange tilfeller være en forbedret måte å gjennomføre ventilasjon på i forhold til prinsippet om full omrøring.
6.Det synes som om det er brukt mangelfulle filtre i maskene og at det har vært for dårlig ventilasjon i rommet under rengjøringen.
7.Når tilfluktsrommene mangler ventilasjon, blir det snart for fuktig.
8.Barnehavekontoret i Oslo viser til at bygget er godkjent av bl.a. bygningskontrollen og helseråd, og mener at ventilasjon kan skje ved vindusutlufting.
9.Blant de seks firmaene som har fått etablert seg på området, er Lindab Ventilasjon A / S, et datterselskap til et svensk firma med samme navn.
10.Byggeforskriftene inneholder bestemte krav om ventilasjon i bolighus.
11.Bygningen på Løvebakken skal males og pusses opp, få større sikkerhet og bedre ventilasjon før politikerne tar fatt på høstens budsjettforhandlinger.
12.De direkte årsaker til forskjellene i totalt forbruk er forskjeller i vaner med hensyn til bruk av oppvarmingsutstyret, ventilasjon, innetemperatur og bruk av varmtvann, apparater og lys.
13.De påpeker at de nye tettemetodene for hus er fremskritt i byggeteknikken med gevinster som bedre varmekomfort, energisparing, sikkerhet mot fuktskader og mulighet for jevn, kontrollerbar ventilasjon.
14.Dessuten må vi ha god ventilasjon når vi bruker slike apparater.
15.Det dreier seg om de mange tilfluktsrom som bl.a. mangler ventilasjon og strøm.
16.Det er heller ingen bestemmelser for ventilasjon.
17.Det er helt opplagt at de hus som bygges idag, bygges efter byggeforskriftenes krav om f.eks. naturlig oppdrift, eller der det er mekanisk ventilasjon, efter forskrifter om luftmengder.
18.Det er mange skjær i sjøen når det gjelder ventilasjon.
19.Det gode klimaet i Nairobi, som ligger nesten 2000 meter over havet, gir sammen med arkitekturen den best mulige ventilasjon.
20.Det må ropes et kraftig varsko om at dette vil bli tilfelle hvis man bygger husene enda tettere uten å sørge for god ventilasjon.
21.Det viser seg at jo mer man arbeider seg inn i materialet omkring" syke" hus, er det fuktigheten og dårlig ventilasjon som er den store minusfaktor.
22.Dette stiller store krav både til bygninger og ventilasjon.
23.Direktør Odd Myhre i Lindab Ventilasjon A / S finner beliggenheten på Lindeberg ideell.
24.Dårlig ventilasjon og gjennomtrekk er et gjennomgående problem for flere av byens barnehaver.
25.Efter hvert som våre bolighus bygges stadig tettere, er kravet til god ventilasjon blitt stadig viktigere.
26.Energiforbruket til oppvarming går ned hvis man passer på at ventilasjon og lufting er begrenset til det som er nødvendig, unngår å varme opp rom som ikke er i bruk, senker temperaturen betydelig om nettene og ved bortreise, begrenser antall panelovner i vanlig bruk og utnytter solinnstrålingen.
27.Erling fikk flere advarsler underveis, også fordi han hadde klippet opp startnummeret sitt for å få bedre ventilasjon til maveregionen.
28.Fordi ventilasjon, drenering og kontroll av fuktigheten er av stor betydning for selve kompostdannelsen, har denne bingen luftventiler i hvert panel.
29.Fra Norges Byggforskningsinstitutt i Oslo kan man få mange gode råd om ventilasjon gjennom et helt nytt hefte i serien om byggdetaljer som instituttet utgir.
30.Generelt er det viktig å sørge for god ventilasjon, men i de tilfellene hvor vi har funnet de høyeste konsentrasjonene, er dette som regel ikke nok.
Dine siste søk