Norsk-Fransk oversettelse av vrak

Oversettelse av ordet vrak fra norsk til fransk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

vrak på fransk

vrak
nautisksubst. épave [f], navire naufragé [m]
  personsubst. loque [f], épave humaine [f]
Synonymer for vrak
Avledede ord av vrak
Anagram av vrak
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Er ikke det å kaste vrak på lærernes erfaringer ?
2.Hvem har ansvaret for vrak som ikke står på offentlig grunn ?
3.Arbeiderpartiet har ikke kastet vrak på sin politikk.
4.Askerfolk har hatt mulighet til å taue gamle vrak til Oslos dumpeplass i Bundefjorden, men en egen plass i Asker sjøområde vil spare båteierne for tid og penger og minske risikoen for tilfeldig dumping.
5.Bass mener at andre vrak i området viser at dette var en regulært trafikkert kystrute i bronsealderen.
6.Begge bilene ble vrak.
7.Bilen han kjørte ble totalt vrak da den støtte mot en fjellvegg ved riksvei 555 i Laksevåg.
8.De aller fleste bilene blir hentet svært fort, men noen blir også stående, først og fremst eldre" vrak".
9.De som støtte på ham i Stockholms finere selskapsliv på 1920tallet, hadde ingen grunn til å tro at denne mannen, av en svensk lege beskrevet som et psykisk vrak, en brutal hysteriker med svært svak karakter, skulle utvikle seg til en av historiens største krigsforbrytere.
10.Den 23 år gamle Bodømannen ble arrestert i Støren i SørTrøndelag igår eftermiddag efter en dramatisk bilflukt som endte med at den dreptes bil, en Ford Granada, ble kjørt til vrak.
11.Den ble vrak efter kollisjonen med en trailer.
12.Den havnet på taket midt på E 18 like syd for Holm i Sande og ble vrak, men bilføreren kunne bemerkelsesverdig nok krabbe uskadet ut bortsett fra at han hadde fått noen skrubbsår her og der.
13.Den private sektor har nedlagt betydelige verdier og bygd opp en kompetanse som vi vil være lite tjent med å kaste vrak på.
14.Den såkalte sidesøkende sonaren blir først og fremst brukt til sivile formål, som for eksempel kartlegging av havbunnen i Nordsjøen for utbygging av oljevirksomheten og leting efter vrak.
15.Dersom det virkelig dreier seg om et vrak fra middelalderen eller vikingtiden og restene av skipet er godt bevart, vil det på mange måter kunne være en marinarkeologisk sensasjon.
16.Dessuten ligger en mengde vrak kartlagt og venter på å bli utgravet.
17.Det er 32 collager, med forord (Hildeshemer kan altså ikke helt kaste vrak på ordet), og i både nummerert og signert bibliofilutgave (Suhrkamp Verlag).
18.Det ligger verdier i et bredt og allsidig kulturtilbud, som det norske samfunnet ikke har råd til å kaste vrak på.
19.Det slår vrak på mange marxistiske læresetninger og bryter totalt med den ideologiske arv fra Maotiden.
20.Det var tre personer i bilen som kjørte utfor veien og ble totalt vrak.
21.Eit fleirtal på landsmøtet i Unge Høgre slutta seg til ein uvanleg rotete resolusjonstekst som blant anna inneheld den seigliva påstanden om at skriftleg sidemål er til hinder for uttrykksevna i norsk, og at ein derfor må" fordype seg" i" morsmålet", noko som kan skje ved at dei ungkonservative går i spissen for å kaste vrak på skriftlege prøver og karakterar (!).
22.Elevene i motorgruppen pusser opp gamle biler og vrak og selger dem.
23.En barnepsykolog ville nok sett på det som et mirakel at vi vokste opp og ble normale alle fem, og ikke skakkkjørte vrak.
24.Ennå kaster samfunnet vrak på ubrukte evner og erfaringer, kasserer med et pennestrøk når en aldersgrense er nådd - uten å spørre om det er andre veier å gå, utenom det aktive, betalte produksjonsliv.
25.Erfaringer fra" Alexander L. Kielland"ulykken tyder på at det kan være svært farlig å gå inn i et ferskt vrak.
26.Et av problemene er at det ligger temmelig mange vrak på denne kyststrekningen, og i 80 / 81 lette man åpenbart på feil vrak.
27.Flyet styrtet, det stemmer, men det var slett ikke meningen at det skulle falle ned og ende som vrak.
28.Fra utkikksposten til losen over de tre hvitmalte husene ved innløpet til uthavnen lød skingrende barnestemmer med ropet om" Vrak paa landet, de har med seg et vrak !
29.Føreren av den bilen, en 23 år gammel mann, slapp fra kollisjonen med lettere skader, men kvinnen måtte" skjæres ut" av sin bil som ble vrak.
30.Han truet med å kjøre bilen til vrak og seg selv ihjel.
Dine siste søk