Norsk-Italiensk oversettelse av akklimatisere

Oversettelse av ordet akklimatisere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

akklimatisere på italiensk

akklimatisere
klimaverb acclimatarsi
Synonymer for akklimatisere
Fler eksempler
1.Jeg hadde tenkt å spare Geir Hoff til efter jul. Gitt han litt bedre tid til å akklimatisere seg i svensk hockey.
2.Jeg har vært her i syv dager og har rukket å akklimatisere meg før OL.
3.For å akklimatisere seg og samle røde blodlegemer før OL.
4.Her ville man undersøke både om kroppen hadde vist evne til å akklimatisere seg til de lave temperaturene og om psyken kunne klare nye prøvelser.
5.Noe overraskende endte Brit Pettersen sist av de norske jentene, men hun trenger lengre tid på å akklimatisere seg, og tålte ikke bakkene så godt.
6.Når verdensmesteren i sjakk, Anatolij Karpov fra SovjetUnionen, kommer til Fornebu imorgen formiddag, vil han ha to døgn til å akklimatisere seg før han møter andre representanter for verdenseliten i Oslo Schakselskaps jubileumsfestival.
7.Unni Larsen, Nina Søbye og Hege Stendahl, som dro til USA allerede 9. juli for å akklimatisere seg, stiller opp med visse forventninger til denne fellesstarten.
8.Den norske Everestekspedisjonen oppholder seg nå en uke i Pheriche i 4243 meters høyde for å akklimatisere seg ved å klatre litt i områdene omkring før de går inn i de siste etappene mot Base Camp.
9.Foruten å akklimatisere seg, har Slemmestad gjort noe aktivt på for å tilpasse seg de lokale forholdene i 3. divisjon.
Liknende ord

 
 

akklimatisere som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) akklimatisereakklimatiserendeakklimatisert
Indikativ
1. Presens
jegakklimatiserer
duakklimatiserer
hanakklimatiserer
viakklimatiserer
dereakklimatiserer
deakklimatiserer
8. Presens perfektum
jeghar akklimatisert
duhar akklimatisert
hanhar akklimatisert
vihar akklimatisert
derehar akklimatisert
dehar akklimatisert
2. Preteritum (Fortid)
jegakklimatiserte
duakklimatiserte
hanakklimatiserte
viakklimatiserte
dereakklimatiserte
deakklimatiserte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde akklimatisert
duhadde akklimatisert
hanhadde akklimatisert
vihadde akklimatisert
derehadde akklimatisert
dehadde akklimatisert
4a. Presens futurum
jegvil/skal akklimatisere
duvil/skal akklimatisere
hanvil/skal akklimatisere
vivil/skal akklimatisere
derevil/skal akklimatisere
devil/skal akklimatisere
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha akklimatisert
duvil/skal ha akklimatisert
hanvil/skal ha akklimatisert
vivil/skal ha akklimatisert
derevil/skal ha akklimatisert
devil/skal ha akklimatisert
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle akklimatisere
duville/skulle akklimatisere
hanville/skulle akklimatisere
viville/skulle akklimatisere
dereville/skulle akklimatisere
deville/skulle akklimatisere
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha akklimatisert
duville/skulle ha akklimatisert
hanville/skulle ha akklimatisert
viville/skulle ha akklimatisert
dereville/skulle ha akklimatisert
deville/skulle ha akklimatisert
Imperativ
Bekreftende
duakklimatiser
viLa oss akklimatisere
dereakklimatiser
Nektende
duikke akklimatiser! (akklimatiser ikke)
dereikke akklimatiser! (akklimatiser ikke)
Dine siste søk