Norsk-Italiensk oversettelse av aktverdig

Oversettelse av ordet aktverdig fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

aktverdig på italiensk

aktverdig
akseptabeladjektiv considerevole, decoroso
  aksjonadjektiv meritevole, meritorio, degno di lode
  personadjektiv rispettabile, decente, corretto, onesto, stimabile, degno di stima
  oppførendeadjektiv onorabile, onorevole
  respektabeladjektiv degno di stima, stimabile, rispettabile
  hedrendeadjektiv lodevole, encomiabile
Synonymer for aktverdig
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Men det er fordi jeg er en aktverdig person som til daglig går kledd på en slik måte at politiet kan godta det, tilføyet hun.
2.Det starter med en aktverdig situasjon - lærer og elev, høflige, styrt av takt og tone.
3.Han kommer ikke med argumenter, men lar bare Unge Høyres medlemmer forstå at det ikke er aktverdig å mene noe slikt.
4.I USA betraktes en person med norsk bakgrunn som en solid og aktverdig borger.
5.Interessant er det da å registrere at det fra aktverdig universitetshold der blir anført at piratkopiering ikke er så dumt fordi det holder programvareprisen nede på et anstendig nivå, - og at piratkopiering kan føre til at det aktuelle program blir langt mer populært enn det som ikke blir piratkopiert.
6.Om enn motivet hos legene og deres team i Trondheim er aldri så aktverdig, så tilligger det tross alt ikke dem å trekke de etiske grenser.
7.Oslo byrett er også kommet til at Arbeiderbladet hadde aktverdig grunn til å informere offentligheten om Haakon Nygaards forhold til Rekstentransaksjonene, og man finner i enhver henseende at Arbeiderbladet har vist tilbørlig aktsomhet.
8.Det er et meget aktverdig resultat, og sjetteplassen ga ham et sluttresultat som var bedre enn rangeringen av ham skulle tilsi - han var rangert som nr. 9 av de 16 deltagerne.
9.Det foreligger også planer om å innrede loftsetasjen til et møbelstudio, og Schøyen mener den gamle bygningen kunne bli et svært så aktverdig møbelsenter om han bare fikk sikkerhet for fremtiden.
10.Drar man til Syden for å bade om vinteren, er det en slags aktverdig grunn for det, selv om det heller ikke er helt norsk.
11.Svarene gir inntrykk av ønsket om å gi sine beveggrunner et mest mulig aktverdig preg.
12.Under partimøtet i Port Elizabeth karakteriserte presidenten general Viljoen som en aktverdig og modig offiser som hadde avvist påstanden om at han hadde trosset sin egen regjerings utenrikspolitiske vedtak.
Dine siste søk