Norsk-Italiensk oversettelse av angående

Oversettelse av ordet angående fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

angående på italiensk

angående
generellannet circa, quanto a, riguardo a, per quanto riguarda
  assosiasjon annet a proposito di, concernente, riguardante, in riferimento a
  forslagannet con riferimento a, riguardo a
  betreffendeannet su, di, intorno a, circa, riguardo a
Synonymer for angående
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Angående Jesu Kristi navn var dette et sitat av pastor Bratterud.
2.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
3.Innstilling fra SAS angående utbygging av Oslo lufthavn" av 10 / 1151.
4.(NTBOL) Det finske ishockeyforbundet og landets olympiske komite har innlevert en offisiell protest til Den internasjonale olympiske komite (IOC) angående 10 av de påmeldte ishockeyspillernes deltagelse i Sarajevo.
5.Angående Trollfeltet, som vil kreve store investeringer, mener jeg det er meget viktig for Norge å ta hensyn til at den nåværende norske oljeskatten er heller høy.
6.De vestlige lands forslag angående kjemiske våpen, samt diskusjonen om en reduksjon av konvensjonelle våpen og militære styrker i MellomEuropa, fortjente et skikkelig svar, ble det sagt.
7.Det er bare hyggelig å konstatere at de omtalte designere Charlotte LundgrenEnger og Dag Brunzell har latt seg inspirere av trendkatalogen" Design Intelligence", eftersom jeg som konsulent og markedsfører av produktet selv har hatt dem som kunder. men nettopp derfor reagerer jeg på deres uttalelser angående våre priser kontra prisen på deres eget produkt.
8.Det virker på meg som om folk stiller seg helt likegyldige til om byens fremtidige søppelplass skal ligge i Studenterlunden, på Eidsvoll plass eller om den fortsatt skal ligge på Grønmo, sier Ruskengeneral Boris Hansen i en kommentar til Aftenposten angående folks forsøpling av sentrum i helgen.
9.Dette er en prinsippsak angående opphavsretten til dataprogrammer og systemer, sier Hauge, som er spesialist på utvikling av datasystemer som anvendes i bankvesenet.
10.Innen jeg begynner å fortelle om mine opplevelser i Bergen vil jeg gjerne høre om De har noe spørsmål til meg angående det jeg nå har fortalt.
11.Jeg innrømmer at det kan være rom for tvil angående hennes sydafrikanske statsborgerskap.
12.Jeg poengterte imidlertid at det nærmer seg et kritisk punkt angående salg av Sleipnergassen og derefter salg av Trollgassen, sier Kristiansen.
13.Jeg tror alle er innforstått med behovet for en styrkelse av norskundervisningen, sa kirke og undervisningsminister Kjell Magne Bondevik, da han igår ble overrakt Norskkommisjonens innstilling og forslag angående en bedre norskundervisning.
14.Klag på ny ! sier fylkeslandbrukssjefen Olav Bakke i Hordaland efter at Landbruksdepartementet avviste en anke angående et vedtak i fylkeslandbruksstyret.
15.Oljedirektoratet har vel tegnet et noe mørkere bilde enn jeg er villig til å akseptere, sier Statoils nye styreformann Inge Johansen angående det mulige operatørskiftet på Statfjord.
16.På grunn av at jeg er bundet av en spesiell taushetsplikt, kan jeg på det nåværende tidspunkt ikke gi noen kommentar angående saken mot den siktede Arne Treholt.
17.Vi kan ikke gå god for at feilskjær ikke kan ha skjedd, men vi står umiddelbart foran endringer i reglene angående bruk av enerom og sikkerhetsceller.
18.Vi syntes det var hyggelig å hjelpe Verdens Villmarksfond da de henvendte seg til oss angående frakten av pandaen.
19.40 år om en knapp måned står han på Fremskrittspartiets landsmøte, fremdels med friske seierspalmer, god gallup, gode målinger angående popularitet i egne rekker og høy ranking også utenfor når det gjelder kvaliteten i det vanskelige politikeryrket.
20.A. Smith har oversendt kringkastingssjef Bjartmar Gjerde et protestbrev angående NRK Dagsrevyens dekning av Statfjordsaken.
21.Alle har imidlertid et seksualliv, og spørsmål angående prostitusjon blir følgelig et mer intimt tema i dobbel forstand, sier Holter.
22.Allerede i 1943 oppnådde han fremragende forskningsresultater angående blodets koagulasjon (levring).
23.Angående Bakkes lovprisning av bruken av kontraktørvesenet i USA, må jeg spørre om han noen gang har spurt tømrere eller andre i USA hva de synes om ordningen.
24.Angående NSB er det utfra overordnede hensyn bred politisk enighet om å beholde selve systemet i hovedtrekk.
25.Angående arbeidsplasser i jordbrukstilknyttet industri, viser jeg forøvrig til en fellesuttalelse fra Norsk Nærings og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Norsk Bonde og Småbrukarlag.
26.Angående den økonomiske boikott forholdt han seg noe usikker.
27.Angående det gamle stengjerdet, rammes ikke dette av denne bestemmelsen og kan ikke kreves flyttet, selv om det går 50 cm og over det inn på ens eiendom.
28.Angående disse versene kunne jeg likevel forsvare meg litt og samtidig minnes Neumanns elskverdighet.
29.Angående forsøkene fra arbeidsgiversiden på å avvikle garantiordningen, sa Halvorsen at det ville bety et klart tilbakeslag for de lavlønte og et brudd på den solidariske lønnspolitikken.
30.Angående inflasjonsfaren ved billigere boliglån, er frykten for dette sikkert overdrevet.
Dine siste søk