Norsk-Italiensk oversettelse av anklage

Oversettelse av ordet anklage fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anklage på italiensk

anklage
rettsvitenskapverb accusare, chiamare in giudizio, citare, incriminare, mettere sotto accusa, incolpare
Synonymer for anklage
Avledede ord av anklage
Fler eksempler
1.Arbeiderpartiet burde være den siste til å anklage andre for å plassere politisk rettroende i sentrale posisjoner.
2.Dette er en oppsiktsvekkende sterk anklage fordi den forutsetter at vi med overlegg skulle ha skrevet mot bedre viten," heter det i lederen.
3.Det hersker så mye mistro omkring dette at det er blitt lettere å anklage enn å gratulere når en plate gjør det bra på listen.
4.Men det er totalt meningsløst å anklage HVungdommen generelt for å ha eller utvikle ekstreme holdninger eller voldsmentalitet.
5.Allerede ved sakens åpning mandag gikk det klart frem at de øvrige fem tiltalte vil anklage studiekonsulenten for å være inspiratoren bak de forbrytelser de nå er tiltalt for.
6.Anklage om avsporing av noen debatt må derfor ha fått feil adressat.
7.Arbeiderpartiets alvorligste anklage mot Regjeringen er at det gjøres for lite for å få ned arbeidsledigheten.
8.Bangemann har imidlertid skaffet seg respekt langt utover partigrensene for sitt arbeide i EFparlamentet, og han regnes nå for å være en mulig efterfølger for Genscher - eller for økonomiminister, grev Otto Lambsdorff som ventes å måtte tre tilbake før sommeren som følge av anklage om bestikkelse fra firmaet Flick.
9.Betegnende nok ble han beskyldt for å være" spion", en tåpelig anklage som rettes mot alle reportere som ikke er i landet på Sovjets premisser.
10.Da Aftenposten for noen uker siden antydet at det ikke var mulig å slå fast at Arne Treholt ikke hadde påvirket noen prosess, fikk vi en anklage for tilgrising mot oss på lederplass i Dagbladet - hvor kravet til renslighet i debatt lot til å være blitt sterkt skjerpet i løpet av forbausende kort tid.
11.Da var det blitt klart at en vesttysk domstol vil godta en anklage om bestikkelser og stille statsråden for retten.
12.Den er som en eksplosjon av en anklage.
13.Den kan leses som en anklage mot oss for å ha mislykkes, og mot et system som vi er en del av.
14.Denne anklage kommer alltid - og utelukkende - fra borgerlig hold.
15.Der frykter han at man vil anklage ham for terrorisme og sørge for at han vil bli tatt av dage.
16.Det er altså min mening og anklage at offisielle myndigheter, organisasjoner og massemdia har sviktet i sin holdning til udåden i Tripoli.
17.Det er en alvorlig anklage mot våre myndigheter og vårt samfunn at slike forhold stadig eksisterer, i et av verdens rikeste land.
18.Det er en gammel anklage at ukebladene nærer våre dag drømmer - kanskje en for gammel anklage, for forskyvningen fra roman - og seriestoff til informasjonsstoff for dagliglivets mange behov er merkbar.
19.Det er en selsom anklage.
20.Det er en svakhet som bare kan skyldes mennesker, derfor kan man kritisere og utradere mennesker innen partiet og anklage dem for brudd mot partiet.
21.Det er en ytterst alvorlig anklage, som må få konsekvenser for president Ferdinand Marcos og hele landets maktelite dersom den blir bekreftet.
22.Det er i den grad deres rett at norske statsråder som måtte finne på å anklage dem for innblanding i norske anliggender, ville ha behov for å foreta seg noe som kunne gjenreise tilliten til deres dømmekraft.
23.Det finnes intet grunnlag for å anklage Bonnregjeringen for å forfølge den pangermanske ide om å samle alle tyskere i ett rike.
24.Det som foreløbig er sagt fra offisielt amerikansk hold om de formodede sovjetiske overtredelser av internasjonale avtaler, utgjør ikke noen klar, utvetydig anklage - bortsett fra punktet om de kjemiske våpen.
25.Det var i juni ifjor at EF varslet en slik anklage mot Norge, og mot flere andre produsenter, blant dem Jugoslavia og SovjetUnionen.
26.Dette fikk senest i forrige uke statsminister Papandreou til å anklage den politiske ledelse i Tyrkia for å målbære" fordringer til Thrakia".
27.Dette fordi forfatteren Vallejo bruker dette aspekt ikke for å farvelegge sin anklage, men for å gi den dybde og almengyldighet.
28.EF opererer med regler som gjør det mulig å forfølge en anklage om brudd på konkurransereglene også overfor nye eiere - og å ilegge disse tildels klekkelige bøter som iblant fastsettes i prosent av omsetningen.
29.Efter tidligere å ha utgitt bl.a. Tolstojs erindringsfortellinger fra barndom og ungdom, har Solum forlag sendt ut hans" Sevastopolfortellinger" den autentiske og pasifistiske anklage mot krigen som samtidig (1856) ble Tolstojs gjennombruddsbok.
30.En anklage om" fortsatt bedrag" rettes mot den 46årige Kujau og mot den seks år eldre tidligere Sternreporteren Gerd Heidemann som var en av bladets mest anerkjente" sporhunder" og ekspert på å grave frem nazimateriale.
Liknende ord

 
 

anklage som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) anklageanklagendeanklaget
Indikativ
1. Presens
jeganklager
duanklager
hananklager
vianklager
dereanklager
deanklager
8. Presens perfektum
jeghar anklaget
duhar anklaget
hanhar anklaget
vihar anklaget
derehar anklaget
dehar anklaget
2. Preteritum (Fortid)
jeganklaget
duanklaget
hananklaget
vianklaget
dereanklaget
deanklaget
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde anklaget
duhadde anklaget
hanhadde anklaget
vihadde anklaget
derehadde anklaget
dehadde anklaget
4a. Presens futurum
jegvil/skal anklage
duvil/skal anklage
hanvil/skal anklage
vivil/skal anklage
derevil/skal anklage
devil/skal anklage
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha anklaget
duvil/skal ha anklaget
hanvil/skal ha anklaget
vivil/skal ha anklaget
derevil/skal ha anklaget
devil/skal ha anklaget
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle anklage
duville/skulle anklage
hanville/skulle anklage
viville/skulle anklage
dereville/skulle anklage
deville/skulle anklage
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha anklaget
duville/skulle ha anklaget
hanville/skulle ha anklaget
viville/skulle ha anklaget
dereville/skulle ha anklaget
deville/skulle ha anklaget
Imperativ
Bekreftende
duanklag
viLa oss anklage
dereanklag
Nektende
duikke anklag! (anklag ikke)
dereikke anklag! (anklag ikke)
Dine siste søk