Norsk-Italiensk oversettelse av anstrøk

Oversettelse av ordet anstrøk fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

anstrøk på italiensk

anstrøk
likhetsubst. sapore [m], gusto [m]
Synonymer for anstrøk
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.AV hensyn til den videre debatt, og fordi debatter om den enkeltes økonomi gjerne har en tendens til å få et hysterisk anstrøk, kan det neppe understrekes sterkt nok at det her dreier seg om en utredning, og at intet følgelig er bestemt om fremtidige ordninger.
2.Allerede idag har både de sovjetiske og de amerikanske romfartsprogrammer et sterkt militært anstrøk.
3.Bare den grønne kartlaven gir steinlandskapet et frodiggrønt anstrøk.
4.Butenschøn peker videre på noe som vel er lite kjent for de fleste, at det var et anstrøk av fascisme i den høyreorienterte delen av sionismen i mellomkrigstiden.
5.Denne aftenen bragte også et gjenhør med Edvard Fliflet Bræins" Concertino for fløyte og orkester" opus 10 fra 1958, med en musikk typisk for sin opphavsmann, friskt musiserende med en viss lettfotet eleganse i yttersatsene, vakkert idyllisk med anstrøk av dypere elementer i mellomsatsen og fremfor alt med velberegnet effektiv utnyttelse av soloinstrumentet.
6.Det at den amerikanske romfartsorganisasjon NASA støtter letingen efter liv i rommet med 12 millioner kroner årlig, gir prosjektet et seriøst anstrøk.
7.Det er dens anstrøk av Gjest Baardsenfilosofi som er blitt borte i løpet av den generasjon hvor han har vært medlem.
8.Det ligger et anstrøk av vemod i at Jugoslavia den 4. mai markerte fireårsdagen for Titos død, midt i en krise som den jevne borger knapt ante i den legendariske presidents levetid.
9.Det ligger et anstrøk av vemod i at Jugoslavia nylig markerte fireårsdagen for president Titos død, midt i en krise som den jevne mann knapt ante i den legendariske presidents levetid.
10.Fremførelsen hadde et kammermusikalsk anstrøk.
11.Gerald Pettersen var en lærer man husker, et lite stykke kleinkunst med surrealistisk anstrøk som ga lyst til å se ham i større oppgaver.
12.Klaverklangen lød metallisk og skarp, og hadde samtidig et merkelig anstrøk av fjernhet.
13.La oss slutte som vi begynte, med det internasjonale anstrøk.
14.Men hvilket anstrøk av granskende saklighet, av ensomhet og selvironi i trekkene !
15.Musikk med anstrøk av det klassiske blir gjerne betraktet med alvorlige øyne, særlig om den også bærer betegnelsen seriøs.
16.Og sist i toget - som ble møtt med ustanselige klappsalver som et anstrøk av tidlig norskamerikansk alvor : en prærievogn med kalesjeoverbygg i kjent stil, med nødtørftige redskaper og husgeråd dinglende over navene - trukket av to solide okser.
17.Opptakten hadde det rette anstrøk av nostalgi, og på festen efterpå fråtset vi i" husker düopplevelser.
18.På programmet sto en liten opera av Ferruccio Busoni, som levde i Berlin ved århundreskiftet," Arlecchino", heter den, og avspeiler musikalsk nettopp brytningen i tiden - med anstrøk av Mozart og helt moderne klanger.
19.Riktig så henrykkende rappfotet er ikke denne, enda De Broca beveger seg med humør i eksotiske strøk og er lett og elegant i håndlaget. men forsøket på å gi det hele et seriøst anstrøk, virker sant å si temmelig utenpåklistret.
20.Sgouros spilte sonaten tindrende klart og åndfullt med enkelte uvante tempoforskyvninger som ga musikken et anstrøk av det improvisatoriske.
21.Som er karakterisert som en kabaretmusical, har anstrøk av vaudeville og dertil kan kalles kammermusical.
22.Trygve Gulbranssens bøker, som er blitt lest av flere millioner mennesker i mange land, har anstrøk til fascistiske trekk.
23.Ungs anstrøk av gresk myte og klassiskromantisk tradisjon er i alle fall borte.
24.Via Karl Johan og Studenterlundens vakre grønne lunge med eleganse og anstrøk av avenypreg synes Karl Johankvartalets stilpregede kjøpmannshus å falle litt igjennom.
25.Bachs musikk taler for Huxley først og fremst til intellektet, den gir illustrasjon til livslover, frigjort fra ethvert metafysisk anstrøk.
26.Den er nokså ufortjent kommet i skyggen av mesterens tredje og femte symfoni, for med sitt lyse tonesprog og lette anstrøk er den både iørefallende og innbydende.
27.Denne avtale har gjennom endel år hatt et sterkt anstrøk av kartell som det efterhvert blir reagert mot fra andre deler av næringslivet.
28.Denne dyrkelse av fagkunnskap, ja, spesialkunnskap, finner sitt medium i det baktalte og nedrakkede Fjernsyn, fordummelses og underholdningskassen der ethvert anstrøk av kultur er fremmed.
29.Det er nemlig ingen tvil om at faget ville ha mer enn et anstrøk av hellig prektighet, og at det ville ha stor politisk og akademisk appell.
30.En annen ting er at disse scener ga Bronkens oppsetning anstrøk av postmodernisme ut fra en bevisst holdning av frihet overfor historiens arsenal av symboler og rekvisitter.
Dine siste søk