Norsk-Italiensk oversettelse av ansvarlig

 
 

Fler eksempler
1.Alvorlige" saker henvises til statsadvokaten i Eidsivating som ansvarlig leder, mens den teknisk / taktiske efterforskning utføres av en gruppe efterforskere fra Kriminalpolitisentralen.
2.Ansvarlig opplegg," heter det i en Osloavis.
3.Ansvarlig opplegg," heter det i en annen.
4.Det charmerende, lille uhyret," som Francois Mauriac kalte henne, virker hverken mer ansvarlig eller voksen enn dengang hun og hennes ytterst svingende omgangskrets ble selve symbolet på den unge, livstrette luksusgenerasjon.
5.Dette er et så formidabelt beløp at det burde få enhver ansvarlig kommunepolitiker i Oslo til å skjelve".
6.Dette er meget kompliserte og alvorlige saker med stor fare for feilbehandling, og det ville derfor være ønskelig om slike beslutninger og vurderinger blir foretatt av ansvarlig myndighet.
7.Hvorfor er det så mye mer" ansvarlig" å bruke oljeinntektene i en generell og tilfeldig overrisling gjennom skattelettelser, enn - slik Arbeiderpartiet vil til en styrt innsats på de områder det er mest fornuftig å investere, og til forskning og utvikling for å skape reelle muligheter for omstilling ?
8.Man kan ikke snakke om fred på en ansvarlig måte uten å komme inn på årsakssammenhengen mellom menneskerettigheter, demokrati og fredelig politisk utvikling i vår del av verden.
9.Men disse umenneskelige hendelser kan ikke sones ved at en mann alene for all fremtid gjøres ansvarlig for disse skrekkelige handlinger.
10.(New York Times) Egyptiske tjenestemenn har lagt frem opplysninger om trafikken gjennom Suezkanalen som styrker mistanken om at Libya er ansvarlig for minene i Rødehavet.
11.Iver Chaser" var i ferd med å sette av losen, da man hørte et kraftig smell forut, sier skipsreder Jan A. Bugge, som også er ansvarlig for driften.
12.Ansvarlig for aksjonen mot det norske skipet" Germa Lionel" - og mordet på matros Bjørn Pedersen.
13.Ansvarlig for drapet på en britisk politikvinne - skutt utanfor Libyas Londonambassade.
14.Ansvarlig for likvidering av et ukjent antall libyere i utlandet.
15.Ansvarlig for opplæring av og støtte til terrorister fra ulike deler av verden.
16.Banken er ikke ansvarlig ; mottageren av sjekkene må selv bære tapet, sier Kreditkassens informasjonssjef Per Jarle Hellevik til Aftenposten.
17.Da uttaler vedkommende seg i strid med Bibelen og står ansvarlig overfor Guds ord.
18.De eksisterende norske datatidsskrifter er rettet mot fagfolk, og vi mener å ha registrert et behov for et blad som henvender seg til dem som er interessert i databehandling, men mangler fagkunnskapen på området, sier ansvarlig redaktør Per H. Berrefjord i Computerworld Norge A / S.
19.Den britiske regjering står bak angrepet på vårt folkekontor, og den er ansvarlig for alt som skjer, sa den libyske statssjefen og la til at det kanskje er drepte blant personalet i kontoret.
20.Den gang Mona Røkke var stortingsrepresentant uttalte hun at det personlige gassvern for nordmenn var uansvarlig dårlig, men efter at hun ble justisminister og ansvarlig for den sivile beredskap er ikke situasjonen blitt bedre, uttalte redaktør Rolf Thue i Direktoratet for sivilt beredskap i et intervju i Aftenposten nylig.
21.Den vestlige er kontrollert av fire mennesker ; tjenesten står ansvarlig overfor presse, publikum og et parlament.
22.Dere pressefolk kan muligens skrive om" en ny Arne Borgstrøm", sier broren Oddvar som er ansvarlig for Oddasvømmernes fremgang de siste årene.
23.Derfor var det med stor glede vi fant de økonomiske utsikter for avtalen mellom KV og Pratt & Whitney Aircraft så gunstige at vi kunne foreslå å bevilge ialt 250 millioner kroner i aksjekapital og ansvarlig lån til flymotorprosjektet, sa Syse.
24.Dersom vraket står på kommunal grunn, er det egentlig den etat som er ansvarlig for grunnen, som skal kontakte oss.
25.Det betyr ikke nødvendigvis at vi har flere penger, fremholder kontorsjef HoldtOlesen som er ansvarlig for den daglige kulturadministrasjon.
26.Det er et regelverk som sier at den som legger ut miner også er ansvarlig for å fjerne dem.
27.Det er gledelig at industriministeren går inn for at myndighetene skal bidra med ansvarlig lånekapital til norske bedrifter som vil ekspandere i utlandet, sier admininstrerende direktør Knut Lofstad i Norges Industriforbund.
28.Det er helt klart at det er den enkelte kommune som står ansvarlig for barnehavedekningen, og fylkene står fritt til å legge ned sine, sier ekspedisjonssjef Elsa Rastad Bråten i departementets familie og likestillingsavdeling.
29.Det er opplagt at vi blir stående ansvarlig for kollisjoner så lenge vi kjører på rødt lys, uttalte en av brannmennene som deltok under brannutrykningen.
30.Det er tross alt en noe underlig situasjon at Forsvaret, som ikke har bruksbehov, skal stå formelt ansvarlig for oppbyggingen, sier generalmajor Bergersen.
Dine siste søk