Norsk-Italiensk oversettelse av besjele

Oversettelse av ordet besjele fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

besjele på italiensk

besjele
generellverb animare, ravvivare
Synonymer for besjele
Fler eksempler
1.besjele oss alle !
Liknende ord

 
 

besjele som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) besjelebesjelendebesjelt
Indikativ
1. Presens
jegbesjeler
dubesjeler
hanbesjeler
vibesjeler
derebesjeler
debesjeler
8. Presens perfektum
jeghar besjelt
duhar besjelt
hanhar besjelt
vihar besjelt
derehar besjelt
dehar besjelt
2. Preteritum (Fortid)
jegbesjelte
dubesjelte
hanbesjelte
vibesjelte
derebesjelte
debesjelte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde besjelt
duhadde besjelt
hanhadde besjelt
vihadde besjelt
derehadde besjelt
dehadde besjelt
4a. Presens futurum
jegvil/skal besjele
duvil/skal besjele
hanvil/skal besjele
vivil/skal besjele
derevil/skal besjele
devil/skal besjele
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha besjelt
duvil/skal ha besjelt
hanvil/skal ha besjelt
vivil/skal ha besjelt
derevil/skal ha besjelt
devil/skal ha besjelt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle besjele
duville/skulle besjele
hanville/skulle besjele
viville/skulle besjele
dereville/skulle besjele
deville/skulle besjele
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha besjelt
duville/skulle ha besjelt
hanville/skulle ha besjelt
viville/skulle ha besjelt
dereville/skulle ha besjelt
deville/skulle ha besjelt
Imperativ
Bekreftende
dubesjel
viLa oss besjele
derebesjel
Nektende
duikke besjel! (besjel ikke)
dereikke besjel! (besjel ikke)
Dine siste søk