Norsk-Italiensk oversettelse av betone

Oversettelse av ordet betone fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

betone på italiensk

betone
konversasjonverb accentuare, enfatizzare, mettere l'accento su
  lingvistikkverb accentare
Synonymer for betone
Avledede ord av betone
Fler eksempler
1.Bokens komposisjon viser også at forfatteren selv har villet betone stigningen, ikke i noen ny motebevissthet (80årenes Jan Erik Vold) eller i polimikk mot noe som har vært.
2.Derfor legger man nå vekt på å betone at Vesten må forandre sin holdning radikalt hvis det skal være håp om en fruktbar dialog med SovjetUnionen i Stockholm.
3.Det arkitektene gjør er bare å betone og å fremheve allerede eksisterende trekk i området som er resultat av gamle planer som bare delvis er blitt utført.
4.Det er sikkert også prisverdig av direktøren å betone de økonomiske aspektene så sterkt som han gjør.
5.Det virket ikke som om Ahronovitch ønsket å betone denne side ved partituret, for symfonien ble som helhet noe klassisk og nøktern.
6.Dette er langtfra sekundært, noe utenriksministeren selv har understreket, ved å betone at den soneanalyse som skal skje i Utenriksdepartementets regi, må ta som utgangspunkt en bredere europeisk løsning, og at det må skje innenfor rammen av vår NATOtilknytning.
7.Dette er riktignok et problem som har adskillig underholdningsverdi, særlig for et skandinavisk publikum, men forfatterne har efter min mening fulgt en riktig linje når de nærmer seg stoffer under en russisk synsvinkel, uten å forsøke å rettferdiggjøre utgivelsen ved særskilt å betone de skandinaviskrussiske eller danskrussiske forbindelser.
8.For å betone forskningens betydning i samfunnet, introduseres skolebarn i aldersgrupper under 10 år i forskningsmiljøet ved universitetet, hvor de får møte forskere.
9.Fremskrittspartiet vil derfor oppfordre alle gode krefter, herunder" Vannlinjens Venner", til i større grad å betone ønsket om handling enn kranglingen om den ene eller den andre løsningen.
10.Han la vekt på at det nye program ikke skal inneholde detaljer og at man skal betone de kvalitative og ikke de kvantitive aspekter.
11.Jeg vil heller betone seieren som ligger i det fullendte resultatet - enn i øyeblikkets lidelse.
12.Men samtidig er det nødvendig å betone at det nordiske samarbeidet foregår på flere plan.
13.Men å betone de felles interesser er vel noe LO er programforpliktet til å være tilbakeholdende med.
14.Mens man i Bergen har valgt å fokusere stykkets komiske aspekter, har Barthold Halle i stedet villet betone det dramatiske for å gjøre alvoret større.
15.Og der vil det fortsatt være muligheter for koalisjonspartiene både til å betone sin egenart og - naturligvis - til å samarbeide om mulige forbedringer av Regjeringens opplegg.
16.PÅ den annen side kan det i høy grad være på sin plass å betone flere klare fysiske fordeler ved sommertiden.
17.Satori ville kanskje betone omkostningene ved ytterligere demokratisering, og advare mot å tro at alle goder kan oppnås samtidig.
18.Tvertimot, et skille kan være med på å betone områdene på hver side langt sterkere enn hvis man ikke oppfatter hvor det ene slutter og det andre begynner.
19.Ved å betone dette, betyr ikke det at misbruk utelukkende blir redusert til kjemi, men uten å ha dette med, blir forståelsen og tiltakene utilstrekkelige.
20.Dersom Survivalspillene skal forbli den store forretningssuksessen, er det viktig å betone spillets glade og lekne sider, og tone ned de krigerske aspektene, skriver den samme avisen.
21.Dertil har de satt seg fore sterkere å betone et litteratursosiologisk siktepunkt, dvs. sette forfatterne og deres verker i relasjon til deres samtid og øvrige deler av samfunnsutviklingen.
22.Det er det samme som å betone verdien av journalistisk objektivitet, oppfattet som vesentlighet og verdipolitisk mangfold.
23.Det er gledelig at nødvendigheten av å betone det menneskelige i all teknikken blir understreket.
24.Dette istedenfor å betone hver enkelts ansvar også i slike forbindelser.
25.En moderne monark kan ikke betone bare den ene siden uten at den andre også er med.
26.For mange videnskapsmenn er klar over nødvendigheten av å betone det menneskelige i all teknikken.
27.Frelsesarmeens ungdom vil betone at de i det internasjonale ungdomsåret engasjerer seg for ungdom i uland, blant annet gjennom økonomisk støtte til skolebygg i Indonesia.
28.Mens Birgit ofte poserte i blått og brunt for Sørensen det var gjerne noe norsk over hans farvevalg - unngikk Munch nærmest konsekvent å betone det brune.
29.Noen har oppfattet meg på en såpass plump måte, for desto sterkere å kunne betone sitt eget behov for en kunstnerisk sjel på toppen.
Liknende ord

 
 

betone som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) betonebetonendebetont
Indikativ
1. Presens
jegbetoner
dubetoner
hanbetoner
vibetoner
derebetoner
debetoner
8. Presens perfektum
jeghar betont
duhar betont
hanhar betont
vihar betont
derehar betont
dehar betont
2. Preteritum (Fortid)
jegbetonte
dubetonte
hanbetonte
vibetonte
derebetonte
debetonte
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde betont
duhadde betont
hanhadde betont
vihadde betont
derehadde betont
dehadde betont
4a. Presens futurum
jegvil/skal betone
duvil/skal betone
hanvil/skal betone
vivil/skal betone
derevil/skal betone
devil/skal betone
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha betont
duvil/skal ha betont
hanvil/skal ha betont
vivil/skal ha betont
derevil/skal ha betont
devil/skal ha betont
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle betone
duville/skulle betone
hanville/skulle betone
viville/skulle betone
dereville/skulle betone
deville/skulle betone
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha betont
duville/skulle ha betont
hanville/skulle ha betont
viville/skulle ha betont
dereville/skulle ha betont
deville/skulle ha betont
Imperativ
Bekreftende
dubeton
viLa oss betone
derebeton
Nektende
duikke beton! (beton ikke)
dereikke beton! (beton ikke)
Dine siste søk