Norsk-Italiensk oversettelse av bifalle

Oversettelse av ordet bifalle fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bifalle på italiensk

bifalle
fortragverb approvare, consentire, acconsentire
  forsikreverb accettare, approvare
Synonymer for bifalle
Fler eksempler
1.Men hvor ligger feilen, for ingen forstandige mennesker kan vel idag bifalle en slik meningsløs praksis ?
2.Derfor bør også Tor Halvorsen og LO bifalle dette.
3.I full forvissning om at han vil bifalle beslutningen.
4.Med det kjennskap vi selv har til politiske adferdsmønstre, har vi forøvrig vanskelig for å tro at Stortingets flertall, når den tid kommer, vil bifalle et system som innebærer dårligere pensjoner for folk flest.
5.På Chateletteatret kunne pariserne de første tiår av vårt århundre bifalle eller pipe til store balletthistoriske begivenheter.
6.Regjeringen har fremmet forslag om dette, og av en enstemmig innstilling fra Stortingets kommunal og miljøvernkomite fremgår det at Stortinget vil bifalle forslaget.
7.Jeg betror meg til deg, Bjørn, fordi jeg vet du vil bifalle mitt valg.
8.At Vinje ikke sover på jobb, har vi jo forstått, og det han sier i sin kronikk, er uttalelser som alle lyttere / seere må bifalle.
9.Derimot er det ikke vanskelig å bifalle forbeholdsløst Tor Ulvens efterord, hvor han særlig trekker frem den betydningen et maleri av Georges de la Tour har hatt for Rene Chars verk.
10.Og fruen kan iallfall bifalle dette.
Liknende ord

 
 

bifalle som verb
InfinitivGerundioPartisipp
(Å) bifallebifallendebifalt
Indikativ
1. Presens
jegbifaller
dubifaller
hanbifaller
vibifaller
derebifaller
debifaller
8. Presens perfektum
jeghar bifalt
duhar bifalt
hanhar bifalt
vihar bifalt
derehar bifalt
dehar bifalt
2. Preteritum (Fortid)
jegbifalt
dubifalt
hanbifalt
vibifalt
derebifalt
debifalt
9. Preteritum perfektum (Pluskvamperfektum)
jeghadde bifalt
duhadde bifalt
hanhadde bifalt
vihadde bifalt
derehadde bifalt
dehadde bifalt
4a. Presens futurum
jegvil/skal bifalle
duvil/skal bifalle
hanvil/skal bifalle
vivil/skal bifalle
derevil/skal bifalle
devil/skal bifalle
11a. Preteritum futurum
jegvil/skal ha bifalt
duvil/skal ha bifalt
hanvil/skal ha bifalt
vivil/skal ha bifalt
derevil/skal ha bifalt
devil/skal ha bifalt
Kondisjonalis
5. Presens futurum perfektum (Kondisjonalis I)
jegville/skulle bifalle
duville/skulle bifalle
hanville/skulle bifalle
viville/skulle bifalle
dereville/skulle bifalle
deville/skulle bifalle
12. Preteritum futurum perfektum (Kondisjonalis II)
jegville/skulle ha bifalt
duville/skulle ha bifalt
hanville/skulle ha bifalt
viville/skulle ha bifalt
dereville/skulle ha bifalt
deville/skulle ha bifalt
Imperativ
Bekreftende
dubifall
viLa oss bifalle
derebifall
Nektende
duikke bifall! (bifall ikke)
dereikke bifall! (bifall ikke)
Dine siste søk