Norsk-Italiensk oversettelse av bjelke

Oversettelse av ordet bjelke fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bjelke på italiensk

bjelke
konstruksjonsubst. trave [f]
Synonymer for bjelke
Avledede ord av bjelke
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Vi ønsker å rette søkelyset mot bedriftens opplæringsformer og fagopplæringens plass, sier avdelingsleder Jørgen Bjelke i N.A.F.s avdeling for utdannelse og skole / næringsliv til Aftenposten.
2.31. august stilte G. Bjelke noen spørsmål om gjenbruk av insulinsprøyter.
3.AnneMarie Bjelke har i Aftenposten 5 / 10 et debattinnlegg med adresse til Kristelig Folkepartis program.
4.AnneMarie Bjelke påviser det betydelige misforhold det er i støtten fra folketrygden til utearbeidende gjennom lønnet svangerskapspermisjon, og den støtten som går til de hjemmearbeidende i form av fødselspenger.
5.Av Anne Marie Bjelke, Oslo.
6.Det er et av de viktige bidrag i Knut Midgaards Rousseauartikkel at denne mulighet for sosial gjenreisning blir trukket frem i lyset (Se" Noen bemerkninger om almenviljen hos JeanJacques Rousseau" i Festskrift til Johan Fredrik Bjelke, 1976).
7.Han er diplomøkonom og kommer fra Nora Matprodukter A / S. Henrik Bjelke (58) er ansatt som sjefinstruktør i Time Manager Internaional Norge A / S. Han har tidligere bl a. vært ansatt i HartmarkIras og Sig. Bergersen d.y.
8.Høyesterettsadvokat Alf Nordhus førte saken for Moderat Ungdom, mens høyesterettsadvokat Harld Bjelke var pressessfullmektig for NRK.
9.I retten idag møtte radiodirektør Gunnar Gran for NRK, representert ved sin prosessfullmektig Harald Bjelke.
10.Ivar Bjelke, Bærum.
11.Ser De nøye efter, uten fordommenes bjelke i øyet, skal De ane en ny generasjon, en ny rase De får glimt av det liv som nå sprer seg over kloden, friskere enn noensinne i historisk tid.
12.Familiemeldingen er mye dårligere enn vi kunne forestille oss før den kom," sier sentralstyremedlem i Norges Husmorforbund, AnneMarie Bjelke, i et intervju i Østlendingen.
13.AVLØPSKONTROLL heter et nytt firma i Oslo som Hans Bjelke har etablert.
14.Det var vanskelig, fordi hun hadde en stor bjelke over seg, og jordmassene presset hele tiden på slik at det en stund var fare for at hun skulle bli klemt enda hardere fast, forteller han.
15.Populært sagt betyr bøyefasthet den belastning en bjelke tåler før den knekker.
16.AnneMarie Bjelke, Oslo.
17.AnneMarie Bjelke berører også det faktum at kvinnene utgjør 75% av minstepensjonistene, og andelen er økende.
18.Det ble ledet av Johan Fr. Bjelke.
19.Det skjedde bl.a. i forlengelsen av debatten i Aftenposten for en tid siden om goder og verdier, den som toppet seg i mannjevningen mellom professorene Fløistad, Stigen og Bjelke om livssynsundervisningen i den høyere skole.
20.Dette departements behandling av yrkesfaglige spørsmål bærer preg av de tradisjonelle almenfaglige problemstillinger, sa avdelingsleder Jørgen Bjelke i Norsk Arbeidsgiverforening.
21.Ivar Bern, Bergen, følger på 4,5, mens Askerspillerne Fredrik A. Dahl og Jørgen Bjelke begge har 3,5 poeng +hp.
22.Jeg hadde funnet en gutt på åtte år og bar ham i armene, da taket styrtet sammen og en bjelke stoppet bare centimetre over oss.
23.Jørgen Bjelke, Asker.
24.Man gir riktignok noe mer i barnetrygd, men den skal være ulik, i og med at det skal gis et småbarnstillegg," sier Bjelke.
25.På den måten blir samme feil til en bjelke hos mine medmennesker og en flis hos meg selv.
26.Uten aktiv innsats kan vi ikke hevde oss i konkurransen, sa Bjelke, som også beklaget at rekrutteringen til yrkesfagene er for dårlig.
Dine siste søk