Norsk-Italiensk oversettelse av bli sterkere

Oversettelse av ordet bli sterkere fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk.

bli sterkere på italiensk

bli sterkere
vindverb farsi più forte, intensificarsi, diventare più forte
Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Den svenske krone vil bli sterkere i forhold til andre valutaer.
2.Investeringsoppgangen ser ut til å bli sterkere, men kommer noe senere enn tidligere antatt, konkluderer Norges Bank.
3.2. divisjon vil bli sterkere, og lagene som vil opp vil være langt bedre rustet enn de er idag.
4.Den utenlandske efterspørselen rettet mot norske varer og tjenester kan bli sterkere enn tidligere antatt, sa statsråd Presthus som advarte sterkt mot den medisin som Arbeiderpartiet foreskriver, som ban betegnet som uklok politikk.
5.Den våpenteknologiske utvikling opptar forsvarskomiteen, og den peker på at denne kan føre til at større deler av Norge efterhvert kan bli sterkere utsatt for trusler.
6.Det at biler blir produsert utenfor NordAmerika og Europa er en tendens som vil bli sterkere, hevdet administrerende direktør i Ford Motor Norge A / S, Arne Behncke ved mottagelsen av bilene.
7.En eventuell reduksjon i yrkesaktives inntekter og offentlige budsjetter vil bli sterkere dersom en i forveien har gjennomført betydelige arbeidstidsreduksjoner.
8.En slik avstøtningsreaksjon behøver ikke bli sterkere mot et bavianhjerte enn mot et menneskehjerte.
9.For disse varer vil trolig utviklingen i investeringsefterspørselen hos våre handelspartnere være svært avgjørende, heter det i en rapport hvor Sentralbyrået venter at produksjonsveksten i Norge vil bli sterkere i 1984 enn den var i 1983.
10.For å bli sterkere i setemuskulaturen, ikke bare for å skøyte bedre, men også for å bygge seg opp med tanke på å forhindre skader.
11.Forbrukerombudet stiller seg kritisk til flere sider ved kringkastingsreklameutvalgets rapport, og ombudet mener at både dagsog ukepressen vil bli sterkere rammet ved innføring av kringkastingsreklame enn utvalget går ut fra.
12.Hvorfor skulle samholdet bli sterkere ?
13.I tillegg kommer at det gjøres forsøk på å skape et bilde av at Høyre igjen skal bli sterkere markert ved å fremme rene Høyrestandpunkter.
14.I vinter trente han tre ganger daglig, først og fremst for å bli sterkere fysisk så han kunne tåle det tøffe klimaet i norsk og internasjonal toppfotball.
15.MEGET kan også tyde på en økende efterspørsel efter arbeidskraft i næringslivet, og den utenlandske efterspørsel efter norske varer og tjenester kan bli sterkere enn man inntil ganske nylig har vært tilbøyelig til å anta.
16.Men bankenes holdning er klar, og presset mot de bankansatte vil bli sterkere.
17.Mye av begrunnelsen for den økonomiske oppgang i Norge ligger i at veksten i den internasjonale økonomien ser ut til å bli sterkere enn Norges Bank tidligere har anslått.
18.Nedgangen vil bli sterkere i de kommende årene, og alt i 1988 vil det være nærmere 15 prosent mindre elever i grunnskolen enn det var i 1979.
19.Nå må jeg bare bli sterkere.
20.Presset på NRK kan bli sterkere efterhvert som nye former for motorsport vinner popularitet også her til lands.
21.Produksjonsveksten i industrien kan bli sterkere, men det blir trolig ingen vekst, men heller ikke betydelig nedgang i sysselsettingen.
22.Regjeringen har derimot som hovedlinje markert at den folkevalgte styring må bli sterkere og også at Statoils makt i forhold til andre selskaper må avgrenses.
23.Skal vi konkurrere der, må våre filmer bli sterkere og tøffere, men den linjen vil hverken jeg eller kinodirektør Eivind Hjelmtveit legge oss på.
24.SovjetUnionens forsvarsminister, Dmitri Ustinov, sa under en tale til Jaruzelski lørdag at sosialismen i Polen vil vokse og bli sterkere.
25.Statistisk Sentralbyrå venter at den økonomiske vekst i Norge vil bli sterkere enn den var i 1983.
26.Strid om en tiendedels prosent og et tilsagn om nye lønnsforhandlinger om prisstigningen skulle bli sterkere enn ventet, har altså kastet titusener ut i konflikt i kommunene.
27.Større satsning må byfornyelse i privat regi kan blant annet føre til at andre finansieringsinstitusjoner enn Husbanken kan bli sterkere engasjert i byfornyelsen.
28.Vil de bli valset ned av alle strømninger utenfra, de som bare kommer til å bli sterkere og sterkere ?
29.(UPI) Kommunistiske opprørsstyrker er i ferd med å bli sterkere i en stadig større del av Filippinene.
30.Arbeidsmiljøet har stor betydning for utvikling av sykdom, og fokuseringen på miljøfaktorer i bedriftene vil antagelig bare bli sterkere i årene som kommer, sier Wille.
Dine siste søk