Norsk-Italiensk oversettelse av desinfisert.

Du prøvde å oversette søkeordet desinfisert fra Norsk til Italiensk.


Husk at du kanskje finner oversettelsen du leter etter hvis du skriver ordet i entall (istede for flertall) eller infinitiv (istede for en bøyd form av et verb) osv..


Liknende ord

 
 

Fler eksempler
1.Disse måtte en gang pr. uke kokes for å bli desinfisert.
2.Fiskeinteresserte må forøvrig løse fiskekort, og de som tar med fiskestang fra Norge, må ha bevis for at stangen er desinfisert.
3.At såret blir renset og desinfisert mindre enn seks timer efter skaden er ikke nok til at man kan betrakte såret som rent.
4.Bruker de ikke rent og desinfisert utstyr, er det jo ikke tilrådelig å gå til denne tannlegen overhodet, sier Ekeid.
5.De andre strendene har gammeldags utedo som blir rengjort og desinfisert jevnlig av parkvesenet.
6.Klasserommet er nå desinfisert, og de elever det gjelder og deres familier har fått de nødvendige hjelpemidler til å bli kvitt luseplagen.